Dołącz do e-Izby
Polski / English

Osobowość polskiej gospodarki cyfrowej 

„Osobowość polskiej gospodarki cyfrowej” to konkurs Izby Gospodarki Elektronicznej, który towarzyszy konkursowi „e-Commerce Polska awards”. W ubiegłym roku, tytuł „Osobowość polskiej gospodarki cyfrowej” otrzymał Pan Przemysław Budkowski, prezes Allegro. Z kolei laureatem „Osobowości polskiej regionalnej gospodarki cyfrowej” został Pan Piotr Kuczera, prezydent Rybnika. W III edycji konkursu chcemy wyłonić jednego laureata.


Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 10 września.

 

Osobowosc polskiej gospodarki cyfrowej.jpg

 

Warunki Konkursu:
Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, działająca w branży gospodarki cyfrowej, nie wyłączając osób działających w administracji publicznej.

Zgłoszenie do Konkursu jest bezpłatne, wymaga spełnienia poniższych formalności:

  • powinno zawierać: imię i nazwisko osoby zgłaszanej do Konkursu oraz opis jej zasług dla rozwoju polskiej gospodarki cyfrowej (do 500 słów),
  • powinno być przesłane mailowo na adres: biuro@ecommercepolska.pl z dopiskiem w tytule: Osobowości polskiej gospodarki cyfrowej

Zgłoszenia Uczestników do Konkursu można przesyłać do 10 września 2018 r. do godz. 23:59:59. Będą one oceniane przez Jury składające się z Członków Rady Izby Gospodarki Elektronicznej.

Skład Kapituły: Członkowie Rady Izby Gospodarki Elektronicznej
A oto oni:
 Dorota Bachman, Ravelo Sp. z o.o./PWN,
 Roman Baluta, ORBA
 Anna Bogdańska, Euro-net Sp. z o.o.,
 Katarzyna Czuchaj-Łagód, Mobile Institute,
 Jakub Gierszyński, Intercars
 Zbigniew Nowicki, Bluerank Sp. z o.o. – przewodniczący Kapituły
 Magdalena Piech, Allegro Sp. z o.o.,
 Andrzej Poniński, EIA Polska,
 Justyna Skorupska, e-point SA,
 Łukasz Szymula, Trade Doubler,
 Grzegorz Wójcik, Autenti
 Cezary Zbierzchowski, Siemens Finance Sp. z o.o.

Ocena zgłoszeń będzie dokonywana w skali od 1 do 5, gdzie 5 oznacza najwyższą liczbę punktów. Laureatem zostanie ten spośród Uczestników, który uzyskał największą łączną liczbę punktów. W
przypadku uzyskania przez Uczestników równej łącznej liczby punktów, o wyborze Laureata decyduje Przewodniczący Jury.

Harmonogram Konkursu:
 1 września 2018 r. - 10 września 2018 r. do godziny 23:59:59 - przyjmowanie zgłoszeń,
 11 września 2018 - 12 września 2018 r. - weryfikacja zgłoszeń,
 13 września - 20 września 2018 do godziny 23:59:59 - głosowanie Jury,
 21 września 2018 r. - weryfikacja wyników przez audytora,
 22 września 2018 r. - ogłoszenie Nominacji,
 9 października 2018 r. - ogłoszenie Laureata w kategorii Osobowość Polskiej Gospodarki Cyfrowej i wręczenie nagrody na uroczystej Gali Konkursu e-Commerce Polska awards 2018

Nominowanych poznamy 22 września, a zwycięzców - 9 października podczas uroczystej Gali Konkursu e-Commerce Polska awards 2018 na ul. Mysia 3 w Warszawie.

Regulamin Konkursu.

Serdecznie zapraszamy do przesyłania zgłoszeń!