Dołącz do e-Izby
Polski / English

Eksperci legislacyjni Izby Gospodarki Elektronicznej
w zakresie legislacji zagranicznej

Kompetencje ekspertów prawnych w zakresie ekspertyz prawnych i wsparcia legislacji europejskiej przy e-Izbie są podzielone według następujących zakresów:

 • Digital Single Market (GEPLZ001)
 • harmonizacji praw konsumenta (GEPLZ002)
 • harmonizacji przepisów sektorowych sprzedaży na odległość (GEPLZ003)
 • harmonizacji prawa pocztowego i przewozowego (GEPLZ004)
 • geo-blokowania sprzedaży towarów i dostępności treści cyfrowych (GEPLZ005)
 • reformy systemu praw autorskich (GEPLZ006)
 • nielegalnych treści w Internecie (GEPLZ007)
 • odpowiedzialności platform pośredniczących (GEPLZ008)
 • barier/blokady sprzedaży przez producentów i dystrybutorów (GEPLZ009)
 
 • podatku VAT: w ujęciu UE/DSM (GEPLZ010)
 • zmian prawa telekomunikacyjnego (GEPLZ011)
 • regulacji usług audiowizualnych (GEPLZ012)
 • kompetencji i wiedzy cyfrowej (GEPLZ013)
 • ochrony i przetwarzania danych osobowych (GEPLZ014)
 • bezpieczeństwa sieci i usług (GEPLZ015)
 • podpisu elektronicznego (GEPLZ016)
 • interoperacyjności i standaryzacji (GEPLZ017)
 • e-administracji (GEPLZ018)
 • zwalczania fraudów przy płatnościach (GEPLZ019)
Marita Ambrozik.png

 Ambrozik Marita
 Kancelaria Radcy Prawnego Marita Ambrozik

 E: m.ambrozik@ad-k.pl
 M: +48730014104

Kompetencje

Kompetencje w zakresie:

 • reformy systemu praw autorskich
 • bezpieczeństwa sieci i usług

Wsparcie merytoryczne w zakresie:

 • harmonizacji praw konsumenta
 • nielegalnych treści w Internecie
 • odpowiedzialności platform pośredniczących
 • kompetencji i wiedzy cyfrowej
 • przetwarzania danych osobowych
 • interoperacyjności i standaryzacji
 • e-administracji
 • zwalczania fraudów przy płatnościach
 

 Chomiczewski Witold
 Lubasz i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych

 E: witold.chomiczewski@lubasziwspolnicy.pl
 M: +48503027760

Kompetencje

Kompetencje w zakresie:

 • harmonizacji praw konsumenta
 • harmonizacji przepisów sektorowych sprzedaży na odległość
 • harmonizacji prawa pocztowego i przewozowego
 • geo-blokowania sprzedaży towarów i dostępności treści cyfrowych
 • reformy systemu praw autorskich
 • nielegalnych treści w Internecie
 • odpowiedzialności platform pośredniczących
 • bezpieczeństwa sieci i usług

Wsparcie merytoryczne w zakresie:

 • Digital Single Market
 • barier/ blokady sprzedaży przez producentów i dystrybutorów
 • regulacji usług audiowizualnych
 • kompetencji i wiedzy cyfrowej
 • przetwarzania danych osobowych
 • interoperacyjności i standaryzacji
 • zwalczania fraudów przy płatnościach
Sławomir Cieśliński.png

 Cieśliński Sławomir
 Medien Service Sławomir Cieśliński

 E: cieslinski@medienservice.com.pl
 M: +48502111153

Kompetencje

Kompetencje w zakresie:

 • podpisu elektronicznego
 • e-administracji

Wsparcie merytoryczne w zakresie:

 • harmonizacji prawa pocztowego i przewozowego
 • harmonizacji przepisów sektorowych sprzedaży na odległość
 • geo-blokowania sprzedaży towarów i dostępności treści cyfrowych
 • nielegalnych treści w Internecie
 • odpowiedzialności platform pośredniczących
 • kompetencji i wiedzy cyfrowej
 • przetwarzania danych osobowych
 • bezpieczeństwa sieci i usług
 • interoperacyjności i standaryzacji
 • zwalczania fraudów przy płatnościach
Damian Karwala.png

 Karwala Damian
 DLA Piper Wiater Sp. k.

 E: damian.karwala@dlapiper.com
 M: +48694338304

Kompetencje

Kompetencje w zakresie:

 • geo-blokowania sprzedaży towarów i dostępności treści cyfrowych
 • odpowiedzialności platform pośredniczących
 • przetwarzania danych osobowych
 • bezpieczeństwa sieci i usług

Wsparcie merytoryczne w zakresie:

 • harmonizacji praw konsumenta
 • harmonizacji przepisów sektorowych sprzedaży na odległość
 • reformy systemu praw autorskich
 • nielegalnych treści w Internecie
 • barier/blokady sprzedaży przez producentów i dystrybutorów
 • zmian prawa telekomunikacyjnego
 • regulacji usług audiowizualnych
 • kompetencji i wiedzy cyfrowej
 • podpisu elektronicznego
 • interoperacyjności i standaryzacji
 • e-administracji
 • zwalczania fraudów przy płatnościach
Katarzyna Klimkiewicz- Deplano.png

 Klimkiewicz–Deplano Katarzyna
 AdviceroTax Sp. z o.o.

 E: kklimkiewicz@advicero.eu
 M: +48602338215

Kompetencje

Kompetencje w zakresie:

 • podatku VAT (w ujęciu DSM)
 

 Korzycka Jolanta
 Kancelaria Radcy Prawnego Jolanta Korzycka

 E: radca@korzycka.pl
 M: +48713419605

Kompetencje

Kompetencje w zakresie:

 • bezpieczeństwa sieci i usług

Wsparcie merytoryczne w zakresie:

 • harmonizacji praw konsumenta
 • harmonizacji prawa pocztowego i przewozowego
 • harmonizacji przepisów sektorowych sprzedaży na odległość
 • geo-blokowania sprzedaży towarów i dostępności treści cyfrowych
 • reformy systemu praw autorskich
 • nielegalnych treści w Internecie
 • odpowiedzialności platform pośredniczących
 • barier/blokady sprzedaży przez producentów i dystrybutorów
 • podatku VAT (w ujęciu DSM)
 • zmian prawa telekomunikacyjnego
 • przetwarzania danych osobowych
 • podpisu elektronicznego
 • interoperacyjności i standaryzacji
 • e-administracji
 • zwalczania fraudów przy płatnościach
 

 Kot Magdalena
 Rzetelny Regulamin

 E: magdalena.kot@rzetelnyregulamin.pl
 P: +48223909105

Kompetencje

Wsparcie merytoryczne w zakresie:

 • harmonizacji praw konsumenta
 • harmonizacji przepisów sektorowych sprzedaży na odległość
 • reformy systemu praw autorskich
 • nielegalnych treści w Internecie
 • odpowiedzialności platform pośredniczących
 • kompetencji i wiedzy cyfrowej
 • zwalczania fraudów przy płatnościach
Agata Kowalska.png 

 Kowalska Agata
 Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni

 E: agata.kowalska@ck-legal.pl
 M: +48606731318

Kompetencje

Kompetencje w zakresie:

 • harmonizacji praw konsumenta
 • harmonizacji przepisów sektorowych sprzedaży na odległość
 • reformy systemu praw autorskich
 • nielegalnych treści w Internecie
 • odpowiedzialności platform pośredniczących
 • barier/blokady sprzedaży przez producentów i dystrybutorów
 • regulacji usług audiowizualnych
 • kompetencji i wiedzy cyfrowej
 • przetwarzania danych osobowych
 • bezpieczeństwa sieci i usług
 • podpisu elektronicznego

Wsparcie merytoryczne w zakresie:

 • zmian prawa telekomunikacyjnego
 • interoperacyjności i standaryzacji
 • e-administracji
 • zwalczania fraudów przy płatnościach
Dominik Lubasz.png

 Lubasz Dominik, dr
 Lubasz i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych

 E: dominik.lubasz@lubasziwspolnicy.pl
 M: +48509824632

Kompetencje

Kompetencje w zakresie:

 • harmonizacji praw konsumenta
 • harmonizacji przepisów sektorowych sprzedaży na odległość
 • geo-blokowania sprzedaży towarów i dostępności treści cyfrowych
 • reformy systemu praw autorskich
 • nielegalnych treści w Internecie
 • odpowiedzialności platform pośredniczących
 • barier/blokady sprzedaży przez producentów i dystrybutorów
 • przetwarzania danych osobowych

Wsparcie merytoryczne w zakresie:

 • podatku VAT (w ujęciu DSM)
 • zmian prawa telekomunikacyjnego
 • regulacji usług audiowizualnych
 • kompetencji i wiedzy cyfrowej
 • bezpieczeństwa sieci i usług
Izabela Nowacka.png 

 Nowacka Izabela
 nazwa.pl S.A.

 E: izabela.nowacka@netart.pl
 M: +48506294243

Kompetencje

Kompetencje w zakresie:

 • harmonizacji praw konsumenta
 • harmonizacji przepisów sektorowych sprzedaży na odległość
 • geo-blokowania sprzedaży towarów i dostępności treści cyfrowych
 • reformy systemu praw autorskich
 • nielegalnych treści w Internecie
 • odpowiedzialności platform pośredniczących
 • barier/blokady sprzedaży przez producentów i dystrybutorów
 • regulacji usług audiowizualnych
 • kompetencji i wiedzy cyfrowej
 • przetwarzania danych osobowych
 • bezpieczeństwa sieci i usług
 • interoperacyjności i standaryzacji

Wsparcie merytoryczne w zakresie:

 • podatku VAT (w ujęciu DSM)
 • zmian prawa telekomunikacyjnego
 • podpisu elektronicznego
 • zwalczania fraudów przy płatnościach
olgierd.png 

 Porębski Olgierd
 Kancelaria Porębski i Wspólnicy

 E: biuro@kancelariaporebski.pl
 P: +48222116580

Kompetencje

Kompetencje w zakresie:

 • przetwarzania danych osobowych

Wsparcie merytoryczne w zakresie:

 • harmonizacji praw konsumenta
 • harmonizacji przepisów sektorowych sprzedaży na odległość
 • harmonizacji prawa pocztowego i przewozowego
 • geo-blokowania sprzedaży towarów i dostępności treści cyfrowych
 • reformy systemu praw autorskich
 • regulacji usług audiowizualnych
 • nielegalnych treści w Internecie
 • odpowiedzialności platform pośredniczących
 • barier/blokady sprzedaży przez producentów i dystrybutorów
 • podatku VAT (w ujęciu DSM)
 

 Sobkowicz Marcin
 Firma Sobkowicz Marcin

 E: marcin@sobkowicz.pl
 M: +48600313141

Kompetencje

Kompetencje w zakresie:

 • geo-blokowania sprzedaży towarów i dostępności treści cyfrowych
 • przetwarzania danych osobowych
 • bezpieczeństwa sieci i usług
 • podpisu elektronicznego

Wsparcie merytoryczne w zakresie:

 • harmonizacji praw konsumenta
 • harmonizacji przepisów sektorowych sprzedaży na odległość
 • odpowiedzialności platform pośredniczących
 • barier/blokady sprzedaży przez producentów i dystrybutorów
 • podatku VAT (w ujęciu DSM)
 • regulacji usług audiowizualnych
 • kompetencji i wiedzy cyfrowej
 • interoperacyjności i standaryzacji
 • e-administracji
 • zwalczania fraudów przy płatnościach
 

 Stępniewska Anna
 Rzetelny Regulamin

 E: anna.stepniewska@rzetelnyregulamin.pl
 P: +48223909105

Kompetencje

Kompetencje w zakresie:

 • harmonizacji praw konsumenta
 • harmonizacji przepisów sektorowych sprzedaży na odległość
 • reformy systemu praw autorskich
 • nielegalnych treści w internecie
 • odpowiedzialności platform pośredniczących
 • przetwarzania danych osobowych
 • bezpieczeństwa sieci i usług
 • podpisu elektronicznego
Justyna Wilczyńska - Baran.png 

 Wilczyńska-Baraniak Justyna
 DLA Piper Wiater sp.k.

 E: justyna.wilczynska-baraniak@dlapiper.com
 M: +48660617029

Kompetencje

Wsparcie merytoryczne w zakresie:

 • reformy systemu praw autorskich
 • nielegalnych treści w Internecie
11.png 

 Wiński Marek
 Kancelaria Radcy Prawnego Marek Wiński

 E: kancelaria@winski.pl
 M: +48604963114

Kompetencje

Kompetencje w zakresie:

 • harmonizacji praw konsumenta
 • reformy systemu praw autorskich
 • nielegalnych treści w Internecie
 • odpowiedzialności platform pośredniczących
 • przetwarzania danych osobowych
 • podpisu elektronicznego

Wsparcie merytoryczne w zakresie:

 • harmonizacji przepisów sektorowych sprzedaży na odległość
 • geo-blokowania sprzedaży towarów i dostępności treści cyfrowych
 • barier/blokady sprzedaży przez producentów i dystrybutorów
 • regulacji usług audiowizualnych
 • kompetencji i wiedzy cyfrowej
 • bezpieczeństwa sieci i usług
 • interoperacyjności i standaryzacji
grzegorz-wojcik.png 

 Wójcik Grzegorz
 Autenti sp. z o.o.

 E: grzegorz.wojcik@autenti.com
 

Kompetencje

Kompetencje w zakresie:

 • podpisu elektronicznego
 • cyfrowych usług zaufania
Paweł Zouner.png 

 Zouner Paweł
 Zouner Legal sp. k.

 E: p.zouner@znlegal.pl
 M: +48692840931

Kompetencje

Kompetencje w zakresie:

 • reformy systemu praw autorskich
 • nielegalnych treści w Internecie
 • odpowiedzialności platform pośredniczących
 • przetwarzania danych osobowych
 • bezpieczeństwa sieci i usług
 • podpisu elektronicznego
 • zwalczania fraudów przy płatnościach

Wsparcie merytoryczne w zakresie:

 • harmonizacji praw konsumenta
 • barier/blokady sprzedaży przez producentów i dystrybutorów
 • regulacji usług audiowizualnych
 • kompetencji i wiedzy cyfrowej
 • interoperacyjności i standaryzacji
 • e-administracji
 

zadaj pytanie prawnikowo aktualny box na www.png