Dołącz do e-Izby
Polski / English

Eksperci legislacyjni Izby Gospodarki Elektronicznej
w zakresie legislacji krajowej

Kompetencje ekspertów prawnych w zakresie ekspertyz prawnych i wsparcia legislacji krajowej przy e-Izbie są podzielone według następujących zakresów:

 • prawa usług pocztowych i kurierskich (GEPLK001)
 • płatności elektronicznych (GEPLK002)
 • klauzul abuzywnych (GEPLK003)
 • polubownego rozwiązywania sporów (GEPLK004)
 • świadczenia usług drogą elektroniczną (GEPLK005)
 • podatków: w zakresie podatków w aspekcie sprzedaży transgranicznej; w zakresie podatków VAT (GEPLK006)
 • barier handlu transgranicznego (GEPLK007)
 • barier administracyjnych (GEPLK008)
 • cyber-bezpieczeństwa (GEPLK009)
 • kompetencji cyfrowych (GEPLK010)
 • ochrony praw konsumenta (GEPLK011)
 • ochrony praw własności intelektualnej (GEPLK012)
 • prawa konkurencji (GEPLK013)
 • prawa telekomunikacyjnego (GEPLK014)
 • prywatności i ochrony danych osobowych (GEPLK015)
 • wsparcia dla przedsiębiorczości i przemysłu (GEPLK016)
 • znaków jakości e-Commerce (GEPLK017)
 • podpisu elektronicznego i e-identyfikacji (GEPLK018)
Marita Ambrozik.png 

 Ambrozik Marita
 Kancelaria Radcy Prawnego Marita Ambrozik

 E: m.ambrozik@ad-k.pl
 M: +48730014104

Kompetencje

Kompetencje w zakresie:

 • polubownego rozwiązywania sporów
 • prywatności i ochrony danych osobowych
 • wsparcia dla przedsiębiorczości i przemysłu

Wsparcie merytoryczne w zakresie:

 • klauzul abuzywnych
 • świadczenie usług drogą elektroniczną
 • barier administracyjnych
 • ochrony praw konsumenta
 • ochrony praw własności intelektualnej
Dominik Lubasz.png

 Lubasz Dominik, dr
 Lubasz i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych

 E: dominik.lubasz@lubasziwspolnicy.pl
 M: +48509824632

Kompetencje

Kompetencje w zakresie:

 • świadczenia usług drogą elektroniczną
 • ochrony praw konsumenta
 • prywatności i ochrony danych osobowych
 • wsparcia dla przedsiębiorczości i przemysłu

Wsparcie merytoryczne w zakresie:

 • klauzul abuzywnych
 • barier handlu transgranicznego
 • ochrony praw własności intelektualnej
 • prawa konkurencji
 • znaków jakości e-Commerce
 

 Chomiczewski Witold
 Lubasz i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych

 E: witold.chomiczewski@lubasziwspolnicy.pl
 M: +48503027760

Kompetencje

Kompetencje w zakresie:

 • klauzul abuzywnych
 • świadczenia usług drogą elektroniczną
 • ochrony praw konsumenta
 • ochrona baz danych
 • ochrony praw własności intelektualnej
 • prawne aspekty agregacji danych
 • prywatności i ochrony danych osobowych
 • znaków jakości e-Commerce

Wsparcie merytoryczne w zakresie:

 • polubownego rozwiązywania sporów
 • barier handlu transgranicznego
 • prawa telekomunikacyjnego
Izabela Nowacka.png 

 Nowacka Izabela
 nazwa.pl S.A.

 E: izabela.nowacka@netart.pl
 M: +48506294243

Kompetencje

Kompetencje w zakresie:

 • Digital Single Market
 • klauzul abuzywnych
 • świadczenia usług drogą elektroniczną
 • barier handlu transgranicznego
 • cyberbezpieczeństwa
 • kompetencji cyfrowych
 • ochrony praw konsumenta
 • ochrony praw własności intelektualnej
 • prywatności i ochrony danych osobowych
 • wsparcia dla przedsiębiorczości i przemysłu
 • znaków jakości e-Commerce

Wsparcie merytoryczne w zakresie:

 • płatności elektronicznych
 • polubownego rozwiązywania sporów
 • podatków
 • prawa konkurencji
 • prawa telekomunikacyjnego
 • podpisu elektronicznego i depapieryzacji
Sławomir Cieśliński.png 

 Cieśliński Sławomir
 Medien Service Sławomir Cieśliński

 E: cieslinski@medienservice.com.pl
 M: +48502111153

Kompetencje

Kompetencje w zakresie:

 • wsparcia dla przedsiębiorczości i przemysłu
 • podpisu elektronicznego i depapieryzacji

Wsparcie merytoryczne w zakresie:

 • płatności elektronicznych
 • świadczenia usług drogą elektroniczną
 • barier administracyjnych
 • cyberbezpieczeństwa
 • kompetencji cyfrowych
 • prywatności i ochrony danych osobowych
olgierd.png 

 Porębski Olgierd
 Kancelaria Porębski i Wspólnicy

 E: biuro@kancelariaporebski.pl
 P: +48222116580

Kompetencje

Kompetencje w zakresie:

 • klauzul abuzywnych
 • polubownego rozwiązywania sporów
 • świadczenia usług drogą elektroniczną
 • ochrony praw konsumenta
 • ochrony praw własności intelektualnej
 • prawa konkurencji
 • prywatności i ochrony danych osobowych
 • wsparcia dla przedsiębiorczości i przemysłu
Damian Karwala.png 

 Karwala Damian
 DLA Piper Wiater Sp. k.

 E: damian.karwala@dlapiper.com
 M: +48694338304

Kompetencje

Kompetencje w zakresie:

 • Digital Single Market
 • świadczenia usług drogą elektroniczną
 • prywatności i ochrony danych osobowych

Wsparcie merytoryczne w zakresie:

 • cyberbezpieczeństwa
 • ochrony praw konsumenta
 • ochrony praw własności intelektualnej
 • prawa telekomunikacyjnego
 • podpisu elektronicznego i depapieryzacji
 

 Sobkowicz Marcin
 Firma Sobkowicz Marcin

 E: marcin@sobkowicz.pl
 M: +48600313141

Kompetencje

Kompetencje w zakresie:

 • cyberbezpieczeństwa
 • prywatności i ochrony danych osobowych
 • wsparcia dla przedsiębiorczości i przemysłu
 • znaków jakości e-Commerce
 • podpisu elektronicznego i depapieryzacji

Wsparcie merytoryczne w zakresie:

 • ochrony praw konsumenta
 • ochrony praw własności intelektualnej
Katarzyna Klimkiewicz- Deplano.png 

 Klimkiewicz–Deplano Katarzyna
 AdviceroTax Sp. z o.o.

 E: kklimkiewicz@advicero.eu
 M: +48602338215

Kompetencje

Kompetencje w zakresie:

 • podatków – w zakresie podatków w aspekcie sprzedaży transgranicznej, w zakresie podatków VAT
 

 Stępniewska Anna
 Rzetelny Regulamin

 E: anna.stepniewska@rzetelnyregulamin.pl
 P: +48223909105

Kompetencje

Kompetencje w zakresie:

 • klauzul abuzywnych
 • polubownego rozwiązywania sporów
 • świadczenia usług drogą elektroniczną
 • ochrony praw konsumenta
 • ochrony praw własności intelektualnej
 • prywatności i ochrony danych osobowych
 • wsparcia dla przedsiębiorczości i przemysłu
 • znaków jakości e-Commerce
 • podpisu elektronicznego i e-indentyfikacji
 

 Korzycka Jolanta
 Kancelaria Radcy Prawnego Jolanta Korzycka

 E: radca@korzycka.pl
 M: +48713419605

Kompetencje

Wsparcie merytoryczne w zakresie:

 • płatności elektronicznych
 • klauzul abuzywnych
 • polubownego rozwiązywania sporów
 • świadczenia usług drogą elektroniczną
 • ochrony praw konsumenta
 • ochrony praw własności intelektualnej
 • prawa konkurencji
 • prywatności i ochrony danych osobowych
 • znaków jakości e-Commerce
 • podpisu elektronicznego i depapieryzacji
Justyna Wilczyńska - Baran.png 

 Wilczyńska-Baraniak Justyna
 DLA Piper Wiater sp.k.

 E: justyna.wilczynska-baraniak@dlapiper.com
 M: +48660617029

Kompetencje

Kompetencje w zakresie:

 • klauzul abuzywnych
 • polubownego rozwiązywania sporów
 • ochrony praw konsumenta
 • ochrony praw własności intelektualnej
 • prawa konkurencji
 

 Kot Magdalena
 Rzetelny Regulamin

 E: magdalena.kot@rzetelnyregulamin.pl
 P: +48223909105

Kompetencje

Wsparcie merytoryczne w zakresie:

 • harmonizacji praw konsumenta
 • harmonizacji przepisów sektorowych sprzedaży na odległość
 • reformy systemu praw autorskich
 • nielegalnych treści w Internecie
 • odpowiedzialności platform pośredniczących
 • kompetencji i wiedzy cyfrowej
 • zwalczania fraudów przy płatnościach
11.png 

 Wiński Marek
 Kancelaria Radcy Prawnego Marek Wiński

 E: kancelaria@winski.pl
 M: +48604963114

Kompetencje

Kompetencje w zakresie:

 • klauzul abuzywnych
 • świadczenia usług drogą elektroniczną
 • ochrony praw konsumenta
 • ochrony praw własności intelektualnej
 • prywatności i ochrony danych osobowych
 • podpisu elektronicznego i depapieryzacji

Wsparcie merytoryczne w zakresie:

 • polubownego rozwiązywania sporów
 • prawa konkurencji
 • wsparcia dla przedsiębiorczości i przemysłu
 • znaków jakości e-Commerce
Agata Kowalska.png 

 Kowalska Agata
 Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni

 E: agata.kowalska@ck-legal.pl
 M: +48606731318

Kompetencje

Kompetencje w zakresie:

 • Digital Single Market
 • płatności elektronicznych
 • klauzul abuzywnych
 • świadczenia usług drogą elektroniczną
 • cyberbezpieczeństwa
 • ochrony praw konsumenta
 • ochrony praw własności intelektualnej
 • ochrony prawa konkurencji
 • prawa telekomunikacyjnego
 • prywatności i ochrony danych osobowych
 • wsparcia dla przedsiębiorczości i przemysłu
 • znaków jakości e-Commerce
 • podpisu elektronicznego i depapieryzacji
Paweł Zouner.png 

 Zouner Paweł
 Zouner Legal sp. k.

 E: p.zouner@znlegal.pl
 M: +48692840931

Kompetencje

Kompetencje w zakresie:

 • klauzul abuzywnych
 • polubownego rozwiązywania sporów
 • świadczenia usług drogą elektroniczną
 • ochrony praw konsumenta
 • ochrony praw własności intelektualnej
 • prawa konkurencji
 • prywatności i ochrony danych osobowych
 • wsparcie dla przedsiębiorczości i przemysłu
 • znaków jakości e-Commerce
 • podpisu elektronicznego i depapieryzacji

Wsparcie merytoryczne w zakresie:

 • prawa usług pocztowych
 • płatności elektronicznych
 • podatków
 • cyberbezpieczeństwa

zadaj pytanie prawnikowo aktualny box na www.png