Dołącz do e-Izby
Polski / English

Aktualności

03.10.2017

Cashless Forum Poland pod patronatem e-Izby

                Konferencja 18 października 2018r. w „Polonia Palace Hotel” w Warszawie

www.cashlessforumpoland.pl

Więcej »

cashless.jpg

Rozwój obrotu bezgotówkowego w Polsce pozostaje od wielu lat przedmiotem zainteresowania i działania wielu firm i organizacji, w tym  od 10 lat stanowi główne zadanie społecznej Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności. 

Obecnie nastał dobry czas dla takich działań, czego przejawem jest m.in. powstanie w 2016 r. rządowego programu  „Od papierowej do cyfrowej Polski”. Jego istotną częścią jest nadanie wzrostowi obrotu bezgotówkowego w Polsce rangi zadania strategicznego i priorytetowego. Ale sukces tego działania w dużym stopniu zależy od zrozumienia przez Polaków oraz działające w naszym kraju  organy administracji centralnej i samorządowej, a także liczne firmy i instytucje publiczne istoty obrotu bezgotówkowego. Dlatego tak istotne są działania edukacyjne i promocyjne dotyczące tej tematyki.

W 2016 roku, w ramach europejskiej akcji „No Cash Day”  i jej polskiego odpowiednika „Dnia Bez Płacenia Gotówką”, odbyła się w Warszawie pierwsza konferencja poświęcona tej tematyce. Poczynając od tego roku chcemy nadać  temu spotkaniu fachowców zajmujących się obrotem bezgotówkowym charakter cykliczny - w tym celu powołujemy do życia specjalistyczne „Forum Cashless Poland”. Mamy nadzieję, że konferencja pod tym tytułem stanie się okazją dla  corocznej  wymiany doświadczeń, prezentacją ciekawych pomysłów i miejscem ożywionych dyskusji wyznaczających kierunki dalszego rozwoju i funkcjonowania obrotu bezgotówkowego przede wszystkim w naszym własnym kraju.

Wiodącym tematem tegorocznego  Forum jest „Obrót bezgotówkowy – realia i fikcje”. Realia, czyli faktyczne zmiany obserwowane i postulowane w odniesieniu do równouprawnienia w Polsce obrotu gotówkowego i bezgotówkowego. A fikcje – czyli krążące w społeczeństwie i gospodarce nie zawsze prawdziwe opinie na temat obrotu bezgotówkowego czy trudne do szybkiego wdrożenia w życie idee społeczeństwa bezgotówkowego.

Specjalistom „Forum Cashless Poland” pozwoli przedyskutować ważne i aktualne kwestie, a środowiskom klientów i akceptantów przyniesie kolejne argumenty za dalszym umacnianiem obrotu bezgotówkowego.

Patronem Honorowym Forum jest  Izba Gospodarki Elektronicznej. Firmom- członkom Izby Gospodarki Elektronicznej przysługuje rabat 20% przy zapisach do udziału w Forum Cashless Poland.

Podczas Forum prezentację „Instrumenty obrotu bezgotówkowego w Portfelu Polaka - wnioski z raportu Izby Gospodarki Elektronicznej i Mobile Institute”  przedstawi Katarzyna Czuchaj-Łagód, Mobile Institute.

Agenda Forum i możliwość zapisu na www.cashlessforumpoland.pl

Kontakt:
Sławomir Cieśliński , Medien Service
GSM: +48 502 111 153; e-mail: cieslinski@medienservice.com.pl; medserv@interia.pl

Zwiń «