Dołącz do e-Izby
Polski / English

Aktualności

06.10.2017

Menedżer e-commerce i social media - to nowy kierunek studiów na Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, który e-Izba objęła patronatem.

Więcej »

OPIS STUDIÓW

Handel elektroniczny to obszar działalności przedsiębiorstw, który wciąż zyskuje na znaczeniu, nie jest traktowany jako dodatek ani eksperyment, ale istota działalności mający na celu pozyskanie klientów i ich lojalności. Handel elektroniczny to potencjalne źródło generowania przychodów zarówno dla przedsiębiorstw internetowych jak i dla tych, które traktują handel elektroniczny jako dodatkowy kanał dystrybucji produktów. Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia działań handlowych w Internecie oraz wykorzystania mediów społecznościowych zgodnie z oczekiwaniami stawianymi przedsiębiorstwom w dobie gospodarki elektronicznej. Studia są realizowane przy wsparciu Izby Gospodarki Elektronicznej.

ADRESACI

Adresatami studiów są absolwenci wyższych uczelni, a w szczególności:

• Kierownicy i dyrektorzy działów handlowych bądź komórek marketingu przedsiębiorstw

• Specjaliści ds. sprzedaży internetowej

• Specjaliści ds. mediów społecznościowych

• Specjaliści ds. handlu i marketingu

• Przedsiębiorcy rozpoczynający sprzedaż w Internecie

Ponadto studia są adresowane do wszystkich przedsiębiorczych osób, które planują w pełni wykorzystać potencjał Internetu w aspekcie prowadzenia handlu elektronicznego oraz aktywnego wykorzystania mediów społecznościowych w działalności gospodarczej.

KORZYŚCI

Nabycie wiedzy i umiejętności w aspekcie prowadzenia handlu elektronicznego oraz podejmowania działań promocyjnych w mediach społecznościowych wraz z pomiarem skuteczności działań w mediach społecznościowych oraz w handlu elektronicznym.

DOKUMENT KOŃCOWY (certyfikaty i uprawnienia)

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

ZAŁOŻENIA STUDIÓW

Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia działań handlowych w Internecie oraz wykorzystania mediów społecznościowych zgodnie z oczekiwaniami stawianymi przedsiębiorstwom w dobie gospodarki elektronicznej.

Studia mają na celu nabycie przez słuchaczy wiedzy oraz kompetencji w zakresie:

• Wirtualizacji dotychczasowej działalności przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzględnieniem wirtualizacji handlu

• Modeli wykorzystania Internetu w działalności handlowej i promocyjnej przedsiębiorstw

• Zarządzania projektami e-commerce i w mediach społecznościowych, skutecznego oraz efektywnego ich wdrażania

• Zaangażowania konsumentów w kształtowanie elektronicznych kanałów sprzedaży

• Przygotowania kampanii promocyjnych z wykorzystaniem Google AdWords (przygotowanie pod certyfikat Google AdWords)

• Prowadzenia działań promocyjnych w mediach społecznościowych

• Pomiaru skuteczności działań w mediach społecznościowych i w handlu elektronicznym

• Znajomości aspektów prawno-finansowych w przestrzeni wirtualnej

METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ

Zajęcia będą się odbywały w salach komputerowych z wykorzystaniem metod audiowizualnych.

Zapraszamy po więcej informacji tutaj.

Zwiń «