Dołącz do e-Izby
Polski / English

Aktualności

08.01.2018

Działalność reklamowa – aspekty podatkowe

Materiał przygotowany przez ekspertów Advicero Tax Sp. z o.o., spółki doradztwa podatkowego będącej członkiem e-Izby.

W dzisiejszych czasach duża konkurencja na rynku wymusza na przedsiębiorcach podejmowanie różnych działań mających na celu zachęcenie potencjalnych klientów do skorzystania z ich usług. Jednym z najskuteczniejszych narzędzi służących tym celom jest reklama. Pomimo bezsprzecznie wymiernych korzyści w postaci zwiększenia obrotów, należy mieć świadomość określonych skutków podatkowych działalności reklamowej. Poniżej prezentujemy najważniejsze z nich.

Więcej »

1. Opłata reklamowa

Jest to opłata, która może być wprowadzona (ale nie musi) w drodze uchwały rady gminy na danym terenie.

  • pobierana jest od tablic lub urządzeń reklamowych, niezależnie od tego czy jest na nich eksponowana reklama;
  • obowiązek podatkowy obejmuje właścicieli nieruchomości, użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowych, posiadaczy samoistnych nieruchomości lub obiektów budowlanych;
  • nie jest pobierana, jeśli reklamy nie są widoczne w miejscu publicznym, stanowią szyld, obowiązek ich umieszczania wynika z przepisów prawa, mają charakter religijny bądź upowszechniają informacje o osobach czy wydarzeniach;
  • składa się z części stałej i zmiennej (część stała ma zryczałtowaną wysokość; część zmienna zależy od wielkości pola powierzchni tablicy lub urządzenia reklamowego służących ekspozycji reklamy).

2. Zakup reklamy na zagranicznym portalu

W przypadku zakupu elektronicznych usług reklamowych miejscem świadczenia jest miejsce, w którym usługobiorca posiada siedzibę działalności gospodarczej. To zatem kupujący musi rozliczyć VAT w ramach tzw. importu usług. W ujęciu szczegółowym:

  • usługobiorca musi naliczyć VAT należny i naliczony od faktury dokumentującej zakup usług reklamowych zgodnie ze stawką krajową. Obie kwoty powinien uwzględnić w deklaracji VAT;
  • podatnik zwolniony z VAT musi odprowadzić do urzędu skarbowego podatek VAT należny od takiej faktury oraz wykazać go na specjalnej deklaracji VAT-9M. Nie ma on możliwości odliczenia VAT naliczonego. Może natomiast ująć w całości wartość faktury wraz z kwotą podatku VAT w kosztach podatkowych. Ciąży na nim również obowiązek rejestracji do celów transakcji wewnątrzwspólnotowych na druku VAT-R;
  • kupujący usługę reklamową zobowiązany jest do zapłaty podatku u źródła w wysokości 20% oraz złożenia w terminie odpowiednich deklaracji.

3. Udostępnienie przestrzeni reklamowej na stronie internetowej polskiego podmiotu (blog, sklep internetowy)

W praktyce konsekwencje podatkowe zależą od statusu właściciela strony oraz warunków udostępnienia reklamy. W ujęciu ogólnym:

  • gdy właściciel strony internetowej nie prowadzi działalności gospodarczej uzyska przychód (w zależności od postanowień umownych) z „działalności wykonywanej osobiście” (gdy zobowiązuje się świadczyć usługi reklamowe na rzecz konkretnej firmy), „z innych źródeł” lub przychód z najmu;
  • przychody z innych źródeł oraz działalności wykonywanej osobiście opodatkowane są na zasadach ogólnych według skali podatkowej (18% i 32%), w przypadku potraktowania usługi reklamowej jako najmu powierzchni można zastosować ryczałt od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5%;
  • gdy powierzchnię reklamową w ramach działalności gospodarczej udostępnia przedsiębiorca indywidualny uzyskiwany przez niego przychód podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych według skali podatkowej lub według stawki liniowej (19%).

O FIRMIE

Pomagamy przedsiębiorcom z branży e-commerce w prowadzeniu ich biznesu, aby rozliczenia podatkowe były bezpieczne, a transakcje możliwie najniżej opodatkowane. Doradzamy w szczególności, w jaki sposób planować działania marketingowe i reklamowe, tak żeby osiągnąć zakładane cele i jednocześnie nie ponosić ryzyk podatkowych. W ramach grupy Advicero Tax kierujemy nasze usługi zarówno do polskich firm rozpoczynających lub już prowadzących działalność w zakresie sprzedaży on-line, jak również do inwestorów zagranicznych, planujących wejście na polski rynek.

Zapraszamy do kontaktu we wszelkich kwestiach podatkowych i księgowych, w tym dotyczących działań reklamowych.

katarzyna klimkiewicz.jpg

joanna skibicka.jpg

Katarzyna Klimkiewicz-Deplano

Partner,Doradca podatkowy

      kklimkiewicz@advicero.eu      

 Joanna Skibicka,

Starszy konsultant, Doradca podatkowy

jskibicka@advicero.eu

Advicero Tax Sp. z o.o.

ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa, Poland    

T: +48 22 378 17 10 E: office@advicero.eu

Zwiń «