Dołącz do e-Izby
Polski / English

Aktualności

18.01.2017

Raport „21 błędów w wykorzystaniu Google Analytics przez e-sklepy, czyli złote rady jak ich unikać i podnieść przychody z e-commerce”

Najnowszy raport autorstwa Semahead „21 błędów w wykorzystaniu Google Analytics przez e-sklepy” jest efektem prawie 10 lat pracy agencji z 200 klientami e-commerce. Odwołując się do najczęściej popełnianych przez e-sklepy błędów, specjaliści analityki radzą, jak w pełni wykorzystać możliwości Google Analytics w biznesie, aby zwiększyć swoje przychody. Patronat nad raportem objęła Izba Gospodarki Elektronicznej, Interia.pl, Wirtualne Media oraz Interaktywnie.com.

Więcej »

Raport „21 błędów…” skierowany jest do wszystkich osób związanych z branżą e-commerce, które chcą poprawić efektywność prowadzonych działań marketingowych, podejmować świadome decyzje biznesowe i tym samym zwiększyć przychody. Przyglądając się najczęściej popełnianym przez firmy błędom, specjaliści Semahead pokazują, jak unikać kosztownych pomyłek i nie wpadać w analityczne pułapki.

Analityka internetowa jest sercem każdego e-sklepu i jednym z kluczowych fundamentów kultury organizacyjnej każdej firmy e-commerce. Jej celem jest wyciąganie poprawnych wniosków ze zgromadzonych danych, które będą drogowskazem w podejmowaniu decyzji dotyczących funkcjonowania firmy w Internecie.

Choć świadomość znaczenia analityki w biznesie jest już dość wysoka, wciąż zbyt mało mówi się o tym, że musi ona być przede wszystkim poprawnie wdrożona i odpowiednio wykorzystywana. Same dane nie znaczą wiele, jeśli nie potrafi się ich odpowiednio wykorzystać. Raport
„21 błędów…” pozwala przyjrzeć się analityce z nowej perspektywy i zobaczyć, czy może ona przynosić lepsze efekty.

Raport dostępny jest pod linkiem.

Zwiń «
15.01.2017

Wywiadu z Patrycją Sass- Staniszewską, Prezes Zarządu Izby Gospodarki Elektronicznej oraz z Sebastianem Christowem, Dyrektorem Departamentu Gospodarki Elektronicznej w Ministerstwie Rozwoju

Izba Gospodarki Elektronicznej oraz Ministerstwo Rozwoju nawiązali współpracę w obszarze kilku aktywności w tym z zakresu edukacji zarówno branży jak i konsumenta w obszarze kompetencji cyfrowych. Na czym ta współpraca polega? Wywiad ukazał się na łamach serwisu biznes.interia.pl

Więcej »

Patrycja Sass - Staniszewska: Na wstępie chcę podkreślić otwartość Ministerstwa Rozwoju na kwestie związane z rozwojem cyfryzacji zwłaszcza w sektorze MŚP. Programy edukacyjne e-Izby w tym -  Szkoła Gospodarki Cyfrowej - są szeroko promowane także przez Ministerstwo Rozwoju wśród przedsiębiorców, którzy z uczestnictwa w warsztatach mogą wiele skorzystać. 30 marca wspólnie organizujemy w ramach Szkoły Gospodarki Cyfrowej warsztaty z zakresu - bardzo istotnego obszaru cyfrowego -  jakim jest  handel transgraniczny. Zaproszonych na nie zostanie 400 przedsiębiorców, wydarzenie odbędzie się w siedzibie Ministerstwa Rozwoju. W ramach naszej współpracy merytoryczny content, opracowany przez ekspertów e-Izby, będzie publikowany i na bieżąco uaktualniany w serwisie biznes.gov.pl. Znajdą się w nim -  branżowe raporty, poradniki i opiniotwórcze teksty. e-Izba od lat edukuje również konsumentów. Poprzez naszą akcję KUPUJĘ W INTERNECIE uczymy konsumentów, jak bezpiecznie realizować zakupy w sieci oraz uświadamiamy im,  jakie mają prawa. Akcji co roku partneruje wiele instytucji, Ministerstwo Rozwoju również doceniło  akcję i objęło ją honorowym patronatem, jak również zamieściło materiały o akcji  w swoich kanałach komunikacji. W 2017 roku Izba Gospodarki Elektronicznej otwiera biura lokalne. Będziemy działać na rzecz rozwoju całej e-gospodarki, aby budować - również poprzez aktywność w regionach - silną e-Polskę. Nasz flagowy projekt POLSKA REGIONALNA GOSPODARKA CYFROWA został bardzo pozytywnie przyjęty przez Ministerstwo Rozwoju i wspólnie będziemy rozwijać lokalne MŚP w obszarze cyfrowym. Aktywności jest wiele, a jest to dopiero początek naszej współpracy.

Sebastian Christow: Patrycja już wymieniła pierwsze, najważniejsze aktywności, które wspólnie podjęliśmy. Zależy nam jednak na długofalowej współpracy. Reprezentacja branży i jej głos jest bardzo ważny przy kreowaniu polityki gospodarczej, regulacji krajowych i unijnych, a także instrumentów wsparcia. Bardzo dziękujemy, że e-Izba nam zaufała, a ponadto podjęła trud i wyzwanie szerszej reprezentacji i wparcia przedsiębiorców z obszaru e-gospodarki. Gospodarka elektroniczna to ciągle wiele obszarów niezbadanych i nowych możliwości – nowe modele biznesowe, nowe relacje na rynku, nowe zachowania i oczekiwania konsumentów i w końcu nowe regulacje. Tylko od naszej woli i dobrej współpracy zależy na ile dobrze wykorzystamy tę szansę do budowania polskiej przewagi konkurencyjnej w tym obszarze. Bo do tanga trzeba dwojga i bardzo cieszymy się z tego partnerstwa. e-Izba zapewnia nam bezpośredni kontakt z branżą, jej potrzebami i problemami, ale także potencjałem i osiągnięciami. Dzięki bieżącej współpracy konsultacje wielu pomysłów, projektów i regulacji przebiegają o wiele szybciej i sprawniej.

Jakie największe wyzwania przed rozwojem e-państwa i e-gospodarki widzicie Państwo w najbliższym czasie. Jak można je niwelować i przekuwać w sukces polskiego biznesu?

Patrycja Sass - Staniszewska: Największym wyzwaniem są kwestie legislacyjne i na tym polu również współpracujemy z Ministerstwem Rozwoju celem ułatwienia polskim przedsiębiorcom prowadzenia biznesu. Oni potrzebują stabilnego prawa, które daje możliwości długotrwałego planowania biznesowego. Częste modyfikacje przepisów nie sprzyjają pewności działania w e-handlu i uniemożliwiają długofalowe inwestowanie. Do celu, jakim jest stabilne prawo, trzeba dążyć konsekwentnie, jednak należy również eliminować aktualnie występujące bariery prawne. Chodzi o przepisy, które utrudniają rozwój gospodarki cyfrowej, a często sprawiają, że innowacyjne projekty są rozwijane poza Polską. Przykładem może być skomplikowana regulacja prowadzenia marketingu bezpośredniego w Internecie. Zawarta jest w dwóch różnych ustawach i w każdej inaczej ujęta. Inną ilustracją możliwej bariery prawnej może być projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele, który może zablokować możliwość składania zamówień w sklepach internetowych w tym dniu.

Sebastian Christow: Znoszenie barier regulacyjnych (deregulacja) oraz ograniczenie ryzyka biznesowego to bez wątpienia najważniejsze zadanie, które przed nami stoi. Musimy też wspólnie pilnować, aby nie występowało zjawisko nadregulacji „Gold-plating” przy implementacji dyrektywy jak i krajowych przepisów, które dotykają obszaru gospodarki elektronicznej tak aby nie blokowały możliwości rozwoju naszego społeczeństwa i gospodarki. Dziś - dokumenty, transakcje i pieniądze -powstają i krążą w gospodarce elektronicznie. Musimy wyeliminować pozostałości archaicznych metod pracy oraz obiegu informacji w relacjach B2B i B2C, aby ograniczyć koszty transakcyjne i zwiększyć bezpieczeństwo obrotu gospodarczego oraz otworzyć się na świat, nie tylko przyjmując, ale i dając nasze nowoczesne rozwiązania. Podjęliśmy wyzwanie ustawienia domyślnej formy komunikacji elektronicznej w gospodarce „digital by default”, a nawet w niektórych obszarach „digital only”, dlatego realizujemy program „Paperless / Cashless Poland – Od papierowej do cyfrowej Polski”

Według raportu European Innovation Scoreboard 2016 - Polska odnotowała wzrost wskaźnika innowacyjności, ale wciąż daleko nam do pierwszej dziesiątki. Jakie działania mogłyby nam pomóc wspiąć się wyżej w takim rankingu?

 

Patrycja Sass - Staniszewska:  Niezbędne są aktywności rozwijające kreatywne myślenie, umiejętność patrzenia poza schematami oraz zdolność podejmowania odważnych decyzji. Te atrybuty decydują o konkurencyjności i innowacyjności firm. Kluczowe są inwestycje w nowe technologie, w badania na rzecz innowacji, a także w edukację i w programy rozwoju talentów w firmach. Dzięki tym działaniom możemy wzmacniać i z sukcesem wykorzystywać potencjał zdolnych osób do  budowania Polski jako innowacyjnego kraju.

 

Sebastian Christow: Oczywiście przyglądamy się różnym wskaźnikom i rankingom oraz temu, jak jesteśmy postrzegani chociażby przez potencjalnych inwestorów i partnerów biznesowych. Dlatego warto, o niektóre wskaźniki zawalczyć. Ale one są złożonymi tworami, choć ostatecznie podawana jest jedna liczba pozycji i trzeba znać jak również rozumieć strukturę rankingu oraz przypisane do poszczególnych czynników wagi, aby realnie ocenić swoją pozycję i szanse. Kreatywność pochodzi od ludzi i to w nich, ich dobre relacje najlepiej inwestować, jeżeli chcemy mieć konkurencyjne i innowacyjne firmy. Innowacja nie rodzi się na zamówienie, innowacja potrzebuje odpowiednich bodźców. Szczycimy się naszym kapitałem ludzkim oraz jego poziomem wykształcenia, ale i on musi się dostosować do potrzeb zmieniającej się gospodarki. Częścią transformacji cyfrowej są nowe zawody i modele biznesowe.

Jacy są polscy e-konsumenci i czym różnią się od tych jeszcze preferujących zakupy drogą tradycyjną? Co może przekonać niekupujących w sieci do przełamania się w tym obszarze?

Patrycja Sass - Staniszewska: Ubiegłoroczny raport o rynku e-commerce, przygotowany przez firmę Gemius na zlecenie Izby Gospodarki Elektronicznej, pokazuje istnienie znaczących różnic pomiędzy deklarującymi i niedeklarującymi korzystania z zakupów przez internet. Po e-zakupy coraz częściej sięgają osoby młodsze i tendencja ta w porównaniu z poprzednim rokiem pogłębiła się. Wśród kupujących w sieci ─ w porównaniu do niekupujących ─ wzrósł udział osób w wieku 15-24 lat (obecnie stanowią oni 30 proc. e-kupujących). W grupie niekupujących natomiast spadł udział osób powyżej 50 roku życia, które stanowią 18 proc. tej grupy. Na determinację wzrostu liczby e-konsumentów mają w dużej mierze dostęp do internetu oraz umiejętności cyfrowe i wiedza jak z nich korzystać. Wzrost liczby e-konsumentów przez ostatnie lata pokazuje, że coraz więcej osób docenia i widzi korzyści w tej formie zakupów. Z populacji 38,5 mln Polaków, prawie 77% - co daje liczbę 25,8 mln - stanowią internauci, a  47% z nich kupuje w polskich e-sklepach - to estymacja z naszego wspólnego raportu z Gemiusem. Ponadto warto zauważyć, że dzisiejszy klient jest wielokanałowy, to znaczy, że w procesie zakupowym swobodnie migruje między dostępnymi kanałami - online, mobile, social i offline. I jest to trend, który będzie przybierał na sile.

Sebastian Christow: Trudne pytanie, bo rynek konsumentów jest zawsze zróżnicowany wiekowo. Nie możemy już mówić o e-konsumentach czy konsumentach, ale o multi-konsumentach, którzy w sposób przenikający się zmieniają zarówno kanały zakupu/obsługi, jak i rodzaj konsumowanego dobra pomiędzy cyfrowym, a offlinowym. Gospodarka cyfrowa stała się częścią naszego życia. Możemy za to mówić o zauważalnym potencjale naszego rynku konsumentów, którzy szybko adaptują nowe technologie, jak chociażby płatności zbliżeniowe. Niewykorzystanie tego potencjału zdaje się leżeć nie po stronie konsumentów, a po stronie firm oferujących usługi oraz regulatora ograniczającego niektóre możliwości.

Pozostając  w temacie zakupów w sieci. Czy zakaz e-handlu w niedzielę wejdzie w życie?

Patrycja Sass - Staniszewska: Na to pytanie nie możemy jeszcze odpowiedzieć. Jako organizacja zrzeszająca podmioty zajmujące się handlem elektronicznym przygotowaliśmy stanowisko dotyczące obywatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele – druk sejmowy 870 . Wskazaliśmy, że projekt przyczynia się do utraty konkurencyjności przez polskie sklepy internetowe. Polskie e-sklepy konkurują bowiem ze sklepami internetowymi z całej Unii Europejskiej. Brak możliwości prowadzenia handlu przez te podmioty w niedziele będzie miał dwa skutki:

 • polscy konsumenci będą kupowali w niedziele w zagranicznych sklepach internetowych,
 • zagraniczni konsumenci, którzy są już klientami polskich sklepów internetowych zaczną kupować w niedziele nie w polskich, lecz w zagranicznych sklepach internetowych.

Istnieje również ryzyko przenoszenia polskich sklepów internetowych poza Polskę - opisane w punkcie drugim stanowiska. Polskie sklepy internetowe, by nie stracić na swojej konkurencyjności względem zagranicznych sklepów internetowych, będą przenosiły swoje siedziby poza granice Polski. Dla klientów będzie to nieodczuwalne, gdyż sklep internetowy nadal będzie działał pod tą samą stroną internetową. Przy aktualnych możliwościach logistycznych opisany proces pozostanie bez wpływu na szybkość dostaw. Wskazane ryzyko będzie odczuwalne natomiast dla Skarbu Państwa. Stanie się tak za sprawą spadku wpływów z podatków od przedsiębiorców prowadzących sklepy internetowe, którzy przeniosą swoje siedziby poza Polskę. Dodatkowo, spowoduje to stworzenie miejsc pracy poza naszym krajem i likwidację dotychczasowych miejsc pracy w Polsce.

Sebastian Christow: Trudno jest mi komentować wolę ustawodawcy, ale nie sposób nie zgodzić się z tym, że transgraniczny rynek internetowy wymyka się tego typu podejściom, co niejednokrotnie udowodnił. Państwa i społeczeństwa cały czas uczą się funkcjonowania w nowej erze gospodarki cyfrowej. To od nas zależy, czy więcej na tym zyskamy czy stracimy. Byle były to nasze wspólne decyzje świadome i przemyślane. 

Zwiń «
11.01.2017

W życie weszła ustawa o ADR. Wywiad e-Izby z Robertem Sowińskim, ekspertem Izby Gospodarki Elektronicznej z kancelarii Sowiński i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych i Doradcy Podatkowego sp.p.

e-Izba planuje stworzenie własnej platformy ODR i jednocześnie uzyskanie statusu podmiotu uprawnionego ADR do rozstrzygania sporów pomiędzy sklepami internetowymi a konsumentami. -  Zależy nam na tym, aby firmy zrzeszone w e-Izbie oraz inne podmioty funkcjonujące na polskim rynku miały dostęp do tego typu platformy w języku polskim. Liczymy również na to, że platforma ułatwi współpracę sklepów z konsumentami i że ewentualne spory będą rozwiązywane w sposób polubowny- mówi Patrycja Staniszewska, prezes zarządu, Izba Gospodarki Elektronicznej.

Więcej »

Rozmowa z Robertem Sowiński,  Sowiński i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych i Doradcy Podatkowego sp.p. - koordynatorem tematu ADR w Izbie Gospodarki Elektronicznej.

ADR, ODR – jakie są ich podstawowe definicje zawarte w unijnym rozporządzeniu?

Robert Sowiński: Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/11/UE z dnia 21.05.2013r. tzw. ADR (Alternative Dispute Resolution) to alternatywne, pozasądowe metody rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami. Natomiast ODR (Online Dispute Resolution) to pozasądowe rozstrzyganie sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami, wynikających z transakcji internetowych. ODR zostało uregulowane Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21.05.2013r.

Jak w praktyce będzie to działać?

Robert Sowiński: Celem w/w Rozporządzenia było przede wszystkim stworzeniem platformy na poziomie Unii Europejskiej dającej możliwość prostego, skutecznego, szybkiego i taniego (z założenia nieodpłatnego dla konsumentów) rozstrzygania sporów wynikających z transakcji internetowych (pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami). Platforma ODR ma formę interaktywnej strony internetowej stanowiącej jeden punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z transakcji online. Platforma ODR umożliwia konsumentom składanie skargi poprzez wypełnienie elektronicznego formularza skargi, dostępnego we wszystkich językach urzędowych i instytucji UE oraz dołączenie do tej skargi dokumentów związanych ze sporem. Następnie wypełniona skarga, za pośrednictwem platformy ODR zostaje przekazana właściwemu podmiotowi ADR (wg. Rozporządzenia - podmiot zajmujący się alternatywnym rozstrzyganiem sporów). Wybrany przez strony podmiot ADR prowadzi (w oparciu o udostępnione narzędzia oraz przygotowany regulamin) postępowanie zmierzające do rozwiązania danego sporu. W zależności od rodzaju podmiotu ADR i wybranych przez strony metod prowadzący postępowanie może: pomóc w zbliżeniu stanowisk stron sporu, wypracować propozycje rozwiązania albo (za zgodą stron) narzucić rozstrzygnięcie. Podmiot ADR, który zgodził się rozpatrzyć skargę powinien zakończyć postępowanie w terminie maksymalnie 90 dni od dnia otrzymania prawidłowo wypełnionego formularza skargi i dostarczenia przez stronę wszystkich niezbędnych dokumentów (kompletnego wniosku). Jedynie w sprawach szczególnie skomplikowanych postępowanie może trwać dłużej. Podmiot rozstrzygający nie powinien wymagać od stron lub ich przedstawicieli fizycznej obecności (o ile regulamin podmiotu ADR przewiduje taką możliwość i strony się na to zgodziły). Podmiot ADR nie ma obowiązku przeprowadzania postępowania ADR za pośrednictwem platformy ODR, może przygotować własne narzędzia pozwalające osiągnąć cel postępowania.

Jakie obowiązki prawne dla e-sklepów niesie ze sobą ODR?

Robert Sowiński: Wspomniane Rozporządzenie ODR wymaga od przedsiębiorców mających swoją siedzibę w UE i zawierających internetowe umowy sprzedaży towarów lub usług (a także od pośredników - platform handlowych) podania na swoich stronach internetowych łącza elektronicznego do platformy ODR.  Łącze powinno być łatwo udostępniane konsumentom. Ponadto e-sklepy powinny podawać również adres swojej poczty elektronicznej. E-sklepy, które zobowiązały się do wykorzystania jednego lub większej liczby podmiotów ADR do rozstrzygania sporów z konsumentami, mają obowiązek informować konsumentów o istnieniu platformy ODR  oraz o możliwości wykorzystania platformy ODR w celu rozstrzygnięcia ich sporów. Oprócz zamieszczania łącza do platformy ODR na stronie www e-sklepu, sklep może mieć obowiązek zamieszczania łącza w przesyłanej wiadomości e-mail  (jeżeli składa ofertę za pomocą wiadomości elektronicznej). Informacja taka może być również udostępniana, w stosownych przypadkach w ogólnych warunkach sprzedaży towarów lub usług internetowych.

Oprócz obowiązków wynikających z Rozporządzenia e-sklepy, które zobowiązały się do korzystania z pozasądowego rozstrzygania sporów z konsumentami powinny, zgodnie z ustawą z dnia 23.09.2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, informować konsumentów o podmiocie ADR, który jest właściwy dla danego przedsiębiorcy. Informację nt. strony www podmiotu uprawnionego e-sklep powinien przekazywać konsumentom we wzorach umów (o ile przedsiębiorca takie stosuje) lub na swojej stronie internetowej. Ponadto, w przypadku gdy na skutek złożonej przez konsumenta reklamacji spór pomiędzy sklepem a konsumentem nie został rozwiązany e-sklep ma obowiązek przekazać konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie:

 • o zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporów konsumenckich lub zgodzie na udział w takim postępowaniu;
 • o odmowie wzięcia udziału w tego typu postępowaniu.

Jeżeli e-sklep nie złoży żadnego oświadczenia, to przyjmuje się, że zgadza się on na udział w pozasądowym rozwiązaniu sporu konsumenckiego.

Jakich korzyści może spodziewać się konsument?

Robert Sowiński: Konsument uzyska przede wszystkim darmowe (lub bardzo tanie) narzędzie umożliwiające poza sądem rozwiązanie jego sporu ze sklepem internetowym. Wszczęcie postępowania przed podmiotem ADR spowoduje zawieszenie biegu terminu przedawnienia roszczenia konsumenta tj. okres postępowania przed podmiotem ADR nie będzie liczył się do okresu przedawnienia się żądania konsumenta. W przypadku braku rozwiązania sporu przed podmiotem ADR konsument będzie mógł dalej kontynuować spór w sądzie, a okres prowadzenia sprawy przed organem ADR nie wpływa na przedawnienie tego roszczenia).

Dzięki fachowości i specjalizacji osób rozstrzygających w podmiotach ADR konsument będzie miał szansę na szybkie i profesjonalne przeprowadzenie sporu ze sklepem internetowym. W ocenie polskiego ustawodawcy jak i instytucji UE świadomość konsumenta, że spór ze sklepem internetowym (także transgraniczny) może zostać rozwiązany przy znikomych kosztach i w krótkim czasie zwiększy zaufanie obywateli państw członkowskich do zakupów online i może przyczynić się do jeszcze większego rozwoju branży e-commerce.

Ilu możemy się spodziewać sporów w pierwszym roku działania?

Robert Sowiński: Trudno obecnie mówić o prognozach, co do ilości wszystkich rodzajów spraw. Nie spodziewam się jednak w pierwszym roku funkcjonowania w Polsce ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich znacznych ilości sporów dot. transakcji pomiędzy sklepami internetowymi a konsumentami. Polskie sklepy internetowe, w znakomitej większości mają świadomość, że na ich sukces wpływa opinia klientów. Oceny klientów kształtowane są m.in. w oparciu o załatwianie reklamacji przez e-sklepy.

Czy nowe rozwiązanie pobudzi czy osłabi rozwój handlu transgranicznego?

Robert Sowiński: Nowe regulacje prawne na pewno nie osłabią handlu transgranicznego. Przede wszystkim dlatego, że bez zgody stron nie można narzucać w tym postępowaniu żadnych rozstrzygnięć. Nie widzę czynników, które mogłyby w związku z ODR zniechęcać przedsiębiorców lub konsumentów do przeprowadzania transakcji.

Liczę, że wraz ze wzrostem świadomości konsumentów - internautów jak korzystać z nowej metody rozwiązywania sporów zwiększy się liczba zakupów transgranicznych. E-sklepy poprzez wskazanie podmiotu ADR, który w przypadku sporu z kupującym pomoże szybko i fachowo rozwiązać problem, w mojej opinii zwiększą zaufanie kupującego do siebie.  Zaufanie jest natomiast podstawą każdej udanej współpracy.Zwiń «

Zmiany do propozycji w sprawie towarów – OSTATECZNA wersja Ecommerce Europe
Dzięki cennemu feedbackowi otrzymanemu od Was w czasie ostatniego spotkania e-Regulacyjnego w grudniu, udało nam się sfinalizować nasze poprawki do Propozycji w sprawie sprzedaży towarów na odległość. Ostateczna wersja jest w załączeniu (zmiany są pokazane w trybie śledzenia zmian). Ponieważ w dużej mierze nasza oryginalna propozycja była dla Was satysfakcjonująca, prześlemy tę wersję decydentom w poniedziałek 9 stycznia po południu. Jeśli macie jakiekolwiek inne uwagi, prosimy o informację przed 14:00 CET w poniedziałek 9 stycznia. Na tym etapie zaakceptujemy tylko drobne zmiany.

REFIT UE (kontrola sprawności i wydajności regulacyjnej) prawa konsumenckiego i marketingowego: potrzebujemy Waszego wkładu!
Léon Mölenberg będzie reprezentował Ecommerce Europe na następnym spotkaniu Grupy Konsultacyjnej Interesariuszy DG JUST (Dyrektoriatu Generalnego ds. Sprawiedliwości i Konsumentów) Komisji dotyczącego kontroli REFIT prawa konsumenckiego, które odbędzie się 27 stycznia. Dzięki Waszym cennym uwagom zgłoszonym podczas ostatniego spotkania e-Regulacyjnego, przedstawimy pogląd Ecommerce Europe w sprawie obowiązkowej informacji przedkontraktowej oraz standardowych warunków umowy. Na następnym spotkaniu, Komisja poprosi uczestników o przedstawienie informacji na temat krajowej legislacji dotyczącej indywidualnych środków odwoławczych dostępnych konsumentom w przypadku nieuczciwych praktyk handlowych. Prosimy o przesłanie maila do Léona Mölenberga i do mnie do 20 stycznia jeśli chcielibyście podzielić się informacjami na ten temat.

Projekt sprawozdania na temat Propozycji w sprawie Geo-Blokowania - Róża Thun (europosłanka Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (IMCO))
19 grudnia sprawozdawca Parlamentu Europejskiego w sprawie Propozycji w sprawie Geo-Blokowania, europosłanka Róża Thun, przedstawiła projekt swojego sprawozdania. Ecommerce Europe w tej chwili dokładnie analizuje projekt i będzie się kontaktować z właściwymi europosłami, aby podzielić się swoimi uwagami na temat tego dokumentu. Mogę już w tej chwili poinformować, że zmiany proponowane w sprawozdaniu p. Thun są dość korzystne dla sektora ecommerce, co jest dobrą wiadomością, ponieważ Rada także ma dość probiznesowe podejście. Ecommerce Europe będzie kontynuowało swój lobbing, aby zapewnić właściwy kierunek dla propozycji, bez nadmiernego obciążania sektora. Poniżej omawiamy najważniejsze elementy projektu sprawozdania p. Thun, który załączony jest do niniejszego maila:

Pewność prawa i prawo właściwe: Europosłanka Thun proponuje podejście ułatwionego przestrzegania przepisów, co oznacza, że zamiast definiowania pojęć „kierowanie” lub „niekierowanie działalności handlowej”, sprzedawca miałby określać na stronie, które kraje są jego rynkiem docelowym.. Sprzedaż do jakiegokolwiek innego kraju, niewskazanego na stronie, podlegałaby prawu wybranemu przez strony. Oznacza to w praktyce, że sprzedawcy mogą opierać się na prawie swoich krajów. Aby zwiększyć pewność prawa, europosłanka Thun wyjaśniła w Motywie 21a, że sprzedawca nie musi się upewniać, że ogólne warunki umowy są zgodne z prawami i regulacjami tych krajów, do których dany sprzedawca nie zamierza sprzedawać.

Zakres. Sprawozdanie stwierdza explicite, że “dostęp do strony” obejmuje także platformy. Oznacza to, że platformy działające w różnych krajach nie muszą blokować dostępu do swoich ofert.

Obowiązki posprzedażowe: Europosłanka Thun proponuje, by sprzedawcy nie byli zobligowani do ponoszenia dodatkowych kosztów w przypadku gdy konsument wycofa się z umowy w ciągu 14 dniowego okresu, co jest zgodnie z propozycją Rady.

Przekierowanie i zgoda: Europosłanka Thun przyjęła propozycję Ecommerce Europe by zrezygnować z wyraźnej zgody na przekierowanie. W istocie, projekt sprawozdania zastępuje wyraźną zgodę na przekierowanie klarowną informacją o tym, że konsument jest przekierowywany oraz łatwą opcją powrotu do strony, którą uprzednio wybrał (Artykuł 3). Ecommerce Europe lobbowało za usunięciem wymogu wyraźnej zgody i jesteśmy bardzo zadowoleni, że europosłanka Thun działa w zgodzie z naszą propozycją.

Płatności: Europosłanka Thun proponuje zabezpieczenie polegające na tym, że sprzedawca będzie mógł wstrzymać wysyłkę towaru do momentu otrzymania potwierdzenia, że płatność została rozpoczęta, w zgodnie z propozycją Rady. Jest też wymóg, a nie opcja, silnego uwierzytelnienia (Artykuł 5).

Projekt sprawozdania będzie dyskutowany na posiedzeniu Komitetu IMCO Europarlamentu 25 stycznia. Europosłowie mogą zgłaszać poprawki do 14 lutego. Ecommerce Europe wysłało już swoje poprawki do propozycji do wszystkich właściwych europosłów oraz Rady i utrzymuje z nimi ścisły kontakt.

Komisja rozpoczęła konsultacje publiczne dotyczące specjalnego systemu dla małych przedsiębiorstw w ramach Dyrektywy VAT
20 grudnia Komisja rozpoczęła konsultację na temat VAT małych i średnich przedsiębiorstw, dostępną tutaj. Celem konsultacji jest zebranie opinii interesariuszy na temat obecnych przepisów VAT dla MiŚP i ich stosowania oraz możliwych zmian w zakresie przepisów VAT dla MiŚP. Rezultaty konsultacji będą brane pod uwagę przy przeglądzie systemu MiŚP. Ecommerce Europe oceni potrzebę przygotowania odpowiedzi na poziomie Unii Europejskiej. W międzyczasie zapraszamy wszystkich do udziału w konsultacji i do poinformowania o niej organizacji członkowskich. Czas na to jest do 20/3/2017.

Warsztat Grupy Socjalistów i Demokratów PE na temat propozycji prawa kontraktowego w zakresie dostarczania treści cyfrowych oraz sprzedaży towarów online.
W czwartek, 12 stycznia od 9:00 do 12:30, Grupa S&D PE organizuje warsztat na temat propozycji dotyczących umów cyfrowych. Będziemy śledzić debatę i poinformujemy Was o jej wynikach. Wydarzenie to będzie dostępne online na żywo pod adresem http://www.socialistsanddemocrats.eu.

Zmiany do propozycji w sprawie towarów – OSTATECZNA wersja Ecommerce Europe
Dzięki cennemu feedbackowi otrzymanemu od Was w czasie ostatniego spotkania e-Regulacyjnego w grudniu, udało nam się sfinalizować nasze poprawki do Propozycji w sprawie sprzedaży towarów na odległość. Ostateczna wersja jest w załączeniu (zmiany są pokazane w trybie śledzenia zmian). Ponieważ w dużej mierze nasza oryginalna propozycja była dla Was satysfakcjonująca, prześlemy tę wersję decydentom w poniedziałek 9 stycznia po południu. Jeśli macie jakiekolwiek inne uwagi, prosimy o informację przed 14:00 CET w poniedziałek 9 stycznia. Na tym etapie zaakceptujemy tylko drobne zmiany.

REFIT UE (kontrola sprawności i wydajności regulacyjnej) prawa konsumenckiego i marketingowego: potrzebujemy Waszego wkładu!
Léon Mölenberg będzie reprezentował Ecommerce Europe na następnym spotkaniu Grupy Konsultacyjnej Interesariuszy DG JUST (Dyrektoriatu Generalnego ds. Sprawiedliwości i Konsumentów) Komisji dotyczącego kontroli REFIT prawa konsumenckiego, które odbędzie się 27 stycznia. Dzięki Waszym cennym uwagom zgłoszonym podczas ostatniego spotkania e-Regulacyjnego, przedstawimy pogląd Ecommerce Europe w sprawie obowiązkowej informacji przedkontraktowej oraz standardowych warunków umowy. Na następnym spotkaniu, Komisja poprosi uczestników o przedstawienie informacji na temat krajowej legislacji dotyczącej indywidualnych środków odwoławczych dostępnych konsumentom w przypadku nieuczciwych praktyk handlowych. Prosimy o przesłanie maila do Léona Mölenberga i do mnie do 20 stycznia jeśli chcielibyście podzielić się informacjami na ten temat.

Projekt sprawozdania na temat Propozycji w sprawie Geo-Blokowania - Róża Thun (europosłanka Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (IMCO))
19 grudnia sprawozdawca Parlamentu Europejskiego w sprawie Propozycji w sprawie Geo-Blokowania, europosłanka Róża Thun, przedstawiła projekt swojego sprawozdania. Ecommerce Europe w tej chwili dokładnie analizuje projekt i będzie się kontaktować z właściwymi europosłami, aby podzielić się swoimi uwagami na temat tego dokumentu. Mogę już w tej chwili poinformować, że zmiany proponowane w sprawozdaniu p. Thun są dość korzystne dla sektora ecommerce, co jest dobrą wiadomością, ponieważ Rada także ma dość probiznesowe podejście. Ecommerce Europe będzie kontynuowało swój lobbing, aby zapewnić właściwy kierunek dla propozycji, bez nadmiernego obciążania sektora. Poniżej omawiamy najważniejsze elementy projektu sprawozdania p. Thun, który załączony jest do niniejszego maila:

Pewność prawa i prawo właściwe: Europosłanka Thun proponuje podejście ułatwionego przestrzegania przepisów, co oznacza, że zamiast definiowania pojęć „kierowanie” lub „niekierowanie działalności handlowej”, sprzedawca miałby określać na stronie, które kraje są jego rynkiem docelowym.. Sprzedaż do jakiegokolwiek innego kraju, niewskazanego na stronie, podlegałaby prawu wybranemu przez strony. Oznacza to w praktyce, że sprzedawcy mogą opierać się na prawie swoich krajów. Aby zwiększyć pewność prawa, europosłanka Thun wyjaśniła w Motywie 21a, że sprzedawca nie musi się upewniać, że ogólne warunki umowy są zgodne z prawami i regulacjami tych krajów, do których dany sprzedawca nie zamierza sprzedawać.

 • Zakres. Sprawozdanie stwierdza explicite, że “dostęp do strony” obejmuje także platformy. Oznacza to, że platformy działające w różnych krajach nie muszą blokować dostępu do swoich ofert.
 • Obowiązki posprzedażowe: Europosłanka Thun proponuje, by sprzedawcy nie byli zobligowani do ponoszenia dodatkowych kosztów w przypadku gdy konsument wycofa się z umowy w ciągu 14 dniowego okresu, co jest zgodnie z propozycją Rady.
 • Przekierowanie i zgoda: Europosłanka Thun przyjęła propozycję Ecommerce Europe by zrezygnować z wyraźnej zgody na przekierowanie. W istocie, projekt sprawozdania zastępuje wyraźną zgodę na przekierowanie klarowną informacją o tym, że konsument jest przekierowywany oraz łatwą opcją powrotu do strony, którą uprzednio wybrał (Artykuł 3). Ecommerce Europe lobbowało za usunięciem wymogu wyraźnej zgody i jesteśmy bardzo zadowoleni, że europosłanka Thun działa w zgodzie z naszą propozycją.
 • Płatności: Europosłanka Thun proponuje zabezpieczenie polegające na tym, że sprzedawca będzie mógł wstrzymać wysyłkę towaru do momentu otrzymania potwierdzenia, że płatność została rozpoczęta, w zgodnie z propozycją Rady. Jest też wymóg, a nie opcja, silnego uwierzytelnienia (Artykuł 5).

Projekt sprawozdania będzie dyskutowany na posiedzeniu Komitetu IMCO Europarlamentu 25 stycznia. Europosłowie mogą zgłaszać poprawki do 14 lutego. Ecommerce Europe wysłało już swoje poprawki do propozycji do wszystkich właściwych europosłów oraz Rady i utrzymuje z nimi ścisły kontakt.

Komisja rozpoczęła konsultacje publiczne dotyczące specjalnego systemu dla małych przedsiębiorstw w ramach Dyrektywy VAT
20 grudnia Komisja rozpoczęła konsultację na temat VAT małych i średnich przedsiębiorstw, dostępną tutaj. Celem konsultacji jest zebranie opinii interesariuszy na temat obecnych przepisów VAT dla MiŚP i ich stosowania oraz możliwych zmian w zakresie przepisów VAT dla MiŚP. Rezultaty konsultacji będą brane pod uwagę przy przeglądzie systemu MiŚP. Ecommerce Europe oceni potrzebę przygotowania odpowiedzi na poziomie Unii Europejskiej. W międzyczasie zapraszamy wszystkich do udziału w konsultacji i do poinformowania o niej organizacji członkowskich. Czas na to jest do 20/3/2017.

Warsztat Grupy Socjalistów i Demokratów PE na temat propozycji prawa kontraktowego w zakresie dostarczania treści cyfrowych oraz sprzedaży towarów online.

W czwartek, 12 stycznia od 9:00 do 12:30, Grupa S&D PE organizuje warsztat na temat propozycji dotyczących umów cyfrowych. Będziemy śledzić debatę i poinformujemy Was o jej wynikach. Wydarzenie to będzie dostępne online na żywo pod adresem http://www.socialistsanddemocrats.eu.

 

Zwiń «
10.01.2017

e-sklepy poparły stanowisko Izby Gospodarki Elektronicznej dotyczące projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele

Cel obywatelskiego projektu  ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele nie uzasadnia zakazu handlu w sklepach internetowych, ale przyczynia się do utraty konkurencyjności polskich sklepów internetowych na jednolitym rynku Unii Europejskiej. e-Izba podkreśla, że negatywne skutki, jakie przyniosłaby zmiana przepisów, spowodują spadek obrotu oraz dochodów polskich e-sklepów i tym samym przyczynią się do osłabienia rodzimego rynku e-commerce, którego wartość szacuje się na 36 mld złotych.

Więcej »

e-Izba wraz z przedstawicielami e-biznesu postulują o wyłączenie sklepów internetowych oraz podmiotów świadczących usługi na rzecz handlu spod zakresu zastosowania projektu ustawy,  także o wyłączenie z zakresu pojęcia „innych czynności sprzedażowych”: sortowania, klasyfikowania, pakowania, przepakowywania towarów i wyrobów w celu dystrybucji w mniejszych partiach, wykonywania magazynowania produktów i towarów, a także sortowania i klasyfikowania.

W swoim uzasadnieniu e-Izba podkreśla specyfikę handlu elektronicznego, który różni się od handlu prowadzonego w sposób tradycyjny. Z punktu widzenia celu projektu ustawy, zasadniczą różnicą jest to, że sklepy internetowe mogą przyjmować zamówienia i płatności od klientów przez całą dobę przez wszystkie dni tygodnia bez konieczności angażowania w to pracowników, bo działanie sklepu internetowego w sensie zapewnienie możliwości składania zamówień, zawieranie umów i przyjmowanie płatności jest procesem w pełni zautomatyzowanym. Kluczowy jest również transgraniczny charakter e-handlu. Polskie sklepy internetowe konkurują bowiem ze sklepami internetowymi z całej Unii Europejskiej. Brak możliwości prowadzenia handlu przez polskie sklepy internetowe w niedziele będzie miał dwa skutki. Po pierwsze, polscy konsumenci będą kupowali w niedziele w zagranicznych sklepach internetowych, a po drugie zagraniczni konsumenci zdobyci już przez polskie sklepy internetowe zaczną kupować w niedziele nie w polskich, lecz w zagranicznych sklepach internetowych.

e-Izba zwraca również uwagę, że większość sklepów internetowych działających w Polsce to mikro, mali i średni przedsiębiorcy. Te grupy mogą szczególnie odczuć opisane powyżej problemy wywołane przez projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele. A w konsekwencji rodzi to ryzyko, że polskie sklepy internetowe, by nie stracić na swojej konkurencyjności względem tych zagranicznych, będą przenosiły swoje siedziby poza granice Polski.  Odczują to nie konsumenci, ale Skarb Państwa.

Charakterystyczną cechą handlu internetowego jest jego transgraniczność. Zagraniczne sklepy internetowe już od wielu lat znajdują się w czołówce najchętniej odwiedzanych stron przez polskich e-konsumentów. Próba ograniczenia swobody działania rodzimych sklepów w niedziele i święta spowoduje znaczący spadek ich konkurencyjności, a w dłuższej perspektywie zagrozi nawet ich upadkiem. Niedziele i święta to ponad 20% przychodów statystycznego sklepu. Od kilku lat Unia Europejska swoimi dyrektywami dąży do ujednolicenia rynku europejskiego. Miejmy nadzieję, że polski Rząd weźmie to pod uwagę - mówi Tomasz Grygieńć, właściciel SuperKoszyk.pl.

Uważam, że projekt przyczyni się do utraty konkurencyjności przez polskie sklepy internetowe. Pamiętajmy, że sprzedaż w internecie odbywa się ponad granicami naszego państwa. Jeśli zamkniemy polskie s

klepy internetowe, konsumenci będą kupowali w niedziele w zagranicznych sklepach internetowych. Przyzwyczajenie klientów do sklepów zagranicznych, ich rejestracja w tamtejszych bazach danych - spowoduje, że w późniejszym okresie sprzedaż w ciągu tygodnia również odpłynie do do tych sklepów. To wyjątkowo niekorzystny pomysł dla polskiego biznesu i budżetu państwa. Od sprzedaży w sklepach zagranicznych polski fiskus nie będzie miał podatku dochodowego, podatku od wynagrodzeń, ZUS, a niekiedy nawet VAT (sprzedaż poniżej kwoty wolnej nie wymagającej rejestracji, lub sprzedaż na AliExpress czy eBay przez osoby fizyczne). Trzeba mieć też świadomość, że w paczkach z AliExpress, z eBay, Amazona i innych sklepów zagranicznych nie będzie polskich marek, czy nawet towarów wyprodukowanych w Polsce, co oznacza, że zmniejszy się nie tylko wartość handlu internetowego, ale również wielkość produkcji i związane z tym wpływy do budżetu państwa. Poza tym nie wiem, jak taki zakaz sobie wyobrazić. Mielibyśmy wyłączać serwery, zawieszać jakieś zaślepki na stronach www, nie pozwalać klientom na składanie zamówień? Z jakich powodów, bo przecież nikt z pracowników sklepu internetowego wtedy pracować nie musi, więc kogo i co miałoby to chronić? Czy zakaz miałby dotyczyć wszystkich produktów i usług czy tylko niektórych? Co z usługami bankowymi, biletami do kin i teatrów, zamówieniami pizzy, grami, filmami, aplikacjami itp., które głównie sprzedają się w weekendy? Minister stworzy nową klasyfikację produktów i usług, których sprzedaż jest dozwolona w niedzielę lub zabroniona? Co z portalami i wydawcami mediów internetowych, czy też zostaliby zamknięci? Jeśli otwarci, to kogo mieliby reklamować w niedzielę, zagraniczne sklepy za pół ceny (reklama w internecie ma sens jeśli odbywa się w „czasie rzeczywistym”)? Czy zagraniczne domeny polskich sklepów miałyby być otwarte czy też zamknięte? Jaka miałaby być definicja sklepu internetowego działającego w Polsce; wpis do KRS, adres domeny, posiadanie biura, czy magazynu? A jeśli zakaz miałby dotyczyć tylko pracy w magazynie, to czy wszystkie magazyny byłyby zamknięte, czy tylko te sklepów internetowych i dlaczego tak? Czy zagraniczne sklepy, które mają magazyny poza Polską i będą pracować w niedziele, mają zyskać przewagę szybszej dostawy względem polskich e-sklepów ? Czy ktoś jeszcze zbuduje centrum logistyczne w kraju z takimi regulacjami? Czy w jakimś kraju na świecie istnieją tego typu regulacje? Czy ten pomysł uwzględnia wszystkie realia współczesnej gospodarki? Uważam że państwo polskie, zgodnie z deklaracjami rządu,  powinno wspierać rozwój polskiej gospodarki cyfrowej – przekonuje Krzysztof Bajołek-  Wearco, sklep answear.com

Specyfika sklepów internetowych nie wymaga pracy ludzi w niedziele. W naszej firmie zamówienia składane tym kanałem sprzedaży są realizowane dopiero w poniedziałek.

Zabranie możliwości przeglądania oferty lub też dokonania zakupu w niedziele może znacząco wpłynąć na zmniejszenie sprzedaży. Produkty bezpieczeństwa domowego jak np. czujniki czadu, dymu, alkomaty są kupowane przez konsumentów głównie w weekendy z uwagi na większą ilość czasu, jaką mogą poświęcić na porównanie produktów i zapoznanie się z ofertą - mówi Tomasz Kołton - współwłaściciel POL-POŻ  sklep-ppoz.pl

Empik e-commerce (EEC) również aktywnie włączyło się w przygotowanie wspólnego stanowiska Izby Gospodarki Elektronicznej przeciwko zakazowi handlu w niedzielę. Wdrożenie tej ustawy znacząco ograniczy rozwój handlu transgranicznego polskich sklepów, a co za tym idzie wpłynie negatywnie na rozwój polskiej gospodarki cyfrowej - mówi Prezes Zarządu EEC – Szymon Bujalski.

Treść pełnego Stanowiska Izby Gospodarki Elektronicznej dotyczącego obywatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele dostępna jest na stronie e-Izby.

Zwiń «
09.01.2017

e-Izba ponownie patronem studiów Manager E-commerce we Wrocławiu!

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu wytycza ważny szlak dokształcania zawodowego dla osób z dyplomem studiów wyższych.

Więcej »

W ubiegły weekend, kilka dni temu ruszyły pierwsze zajęcia na studiach podyplomowych w kierunku Manager E-commerce w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu. Inaugurował je jeden z przedstawicieli zespołu Mensis.pl zajęciami „Podstawy e-commerce” oraz „Zachowania konsumentów w Internecie – socjologia e-commerce”. Na studia zawitały osoby zarówno chcące dopiero spróbować swoich sił w handlu internetowym, jak i osoby, które z powodzeniem mogłyby zająć miejsce prowadzącego zajęcia, co było tym bardziej ciekawe i prowadziło do wielu pouczających obie strony dyskusji.

Zajęcia miały charakter praktyczny, uczestnicy aktywnie uczestniczyli w kolejnych ćwiczeniach, które polegały między innymi na analizie SWOT outsourcingu usług marketingowych, czy też tworzeniu profilów demograficzno-behawioralnych. Niewątpliwie najciekawszą częścią zajęć była żywa dyskusja podczas interpretacji zachowań konsumentów w Internecie na podstawie badań dostarczonych przez Gemius/PBI.

Studentów czeka jeszcze szereg zajęć z przedmiotów:

 • Prawo w handlu internetowym
 • mCommerce
 • Usability i user experience sklepu internetowego
 • Monitoring i analityka w e-commerce
 • PR e-commerce
 • Customer Experience i zarządzanie obsługą klienta
 • Social media w służbie e-commerce

Z pewnością nie będzie to pierwsza i ostatnia edycja, ponieważ podaż na rynku pracy, na fachowców znających się na handlu internetowym, rośnie w bardzo szybkim tempie i nic nie wskazuje na to, że owa dynamika przystopuje.

Studia zostały przygotowane we współpracy z: Internet Mall Polska (Mall.pl), Izba Gospodarki Elektronicznej, Poczta Polska, Brand24, Usability Lab, Mensis.pl

Zwiń «
09.01.2017

Znamy Liderów Grup Merytorycznych e-Izby!

15 grudnia 2016 roku podczas połączonego spotkania grup merytorycznych e-Izby w głosowaniu tajnym zostali wybrani liderzy grup. 

Więcej »

Liderzy:

 • GM Badania - Katarzyna Czuchaj-Łagód, Mobile Institute
 • GM e-Logistyka - Rafał Cheliński, Poczta Polska
 • GM e-Płatności - Sławomir Cieśliński, Medien Service
 • GM Promocja i Edukacja - Kamil Mazur, Tradedoubler

Liderom serdecznie gratulujemy i życzymy owocnych spotkań grup!

 

grupy_merytoryczne (1).jpg


Podczas najbliższego spotkania GM e-Usługi, które odbędzie się 7 marca, wybierzemy lidera w głosowaniu tajnym.

 Harmonogram spotkań grup.

Zwiń «
05.01.2017

Strategiczne działania legislacyjne e-Izby w 2017 roku!

Z nowym rokiem prezentujemy strategiczne działania e-Izby w obszarze legislacji na najbliższe 12 miesięcy. Jednocześnie zapraszamy Państwa do współpracy i aktywności na tym polu.

Więcej »

W roku 2017 e-Izba skoncentruje swoje działania legislacyjne na następujących zagadnieniach:

 • RODO: proces dostosowania polskich przepisów o ochronie danych osobowych do ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

Skonkretyzowany kształt pakietu regulacji unijnych w zakresie ochrony danych osobowych przedstawiony został już w styczniu 2012 r. Jednak dopiero po ponad 4 latach od złożenia przez Komisję projektów regulacji, po przedstawieniu w marcu 2014 r. swoich uwag przez Parlament Europejski, a w czerwcu 2015 r. przez Radę, w grudniu 2015 r. w trilogu wypracowane zostało wspólne stanowisko, co pozwoliło ostatecznie na uchwalenie wchodzących w skład pakietu reform aktów prawnych, tj. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz tzw. dyrektywy policyjnej.

Rozporządzenie ogólne weszło w życie 25 maja 2016 roku jednak zacznie być stosowane od dnia 25 maja 2018 r. Do tego czasu niezbędne będzie dostosowanie do wymagań wynikających z rozporządzenia. O ile rozporządzenie ogólne będzie obowiązywało bezpośrednio we wszystkich państwach członkowskich UE, bez konieczności podejmowania przez ustawodawców krajowych procedur implementacyjnych, jednakże prawodawca unijny pozostawił ustawodawcom krajowym państw członkowskich przestrzeń regulacyjną w niektórych aspektach szczegółowych, jednakże istotnych z punktu widzenia zapewnienia pełnej stosowalności rozporządzenia. Dotyczy do w szczególności statusu organu nadzoru, zagadnień związanych z uszczegółowieniem niektórych przesłanek legalizacyjnych przetwarzania danych osobowych, w tym granicy wieku dziecka, przetwarzania danych osobowych pracowników, przetwarzania w związku z ochroną tajemnic, w tym zawodowych, relacji przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych do wolności wypowiedzi i informacji, a przede wszystkim możliwości wprowadzenia ograniczeń praw i obowiązków wynikających z rozporządzenia z uwagi m.in. na bezpieczeństwo narodowe, publiczne, obronę, czy zapobieganie przestępczości. Podsumowując zarówno z pułapu analizy zakresu koniecznych przygotowań administratorów do stosowania nowych przepisów, jak i prac nad przepisami krajowymi opracowywanymi obecnie w Ministerstwie Cyfryzacji, uwzględniając olbrzymi wpływ regulację na branżę, wymagany jest czynny udział przedstawicieli E-Izby w procesie przygotowawczym - mówi mec. dr Dominik Lubasz, Lubasz i Wspólnicy – Kancelaria Radców Prawnych.

 • poprawa ram prawnych dla e-medycyny

e-zdrowie to jedna z bardzo nielicznych dziedzin, gdzie przedsiębiorcy potrzebują więcej regulacji prawnych. Nowe technologie muszą znaleźć miejsce w prawie medycznym, a także w ustawach o znaczeniu ogólnym, ale silnie rzutujących na działalność gospodarczą w obszarze ochrony zdrowia, jak zamówienia publiczne czy dane osobowe. Interwencja ustawodawcy jest potrzebna także pacjentom i lekarzom, zwłaszcza publicznej służby zdrowia, aby otworzyć im możliwości korzystania z najnowszych rozwiązań. Jestem przekonany, że e-Izba będzie skutecznym reprezentantem zrzeszonych w niej firm z branży e-zdrowia, a zwłaszcza firm telemedycznych, podobnie jak dotychczas skutecznie działała na rzecz e-sklepów - mówi Olgierd Porębski, Kancelaria Porębski i Wspólnicy.

 • reforma zasad marketingu bezpośredniego w Internecie mająca na celu ujednolicenie regulacji

Obecne ramy prawne dla marketingu internetowego są bardzo skomplikowane. Nadzór oddany został trzem regulatorom oraz pośrednio Policji, co nie sprzyja jednolitości interpretacji przepisów. Pewność prawa jest w ten sposób znacząco ograniczona i przedsiębiorcy nie wiedzą, jak powinni się zachować. Dodatkową komplikacją jest artykuł 172 prawa telekomunikacyjnego. Stanowi on nadregulację, gdyż nie było potrzeby wprowadzania dodatkowego przepisu chroniącego przed niezamówioną informacją handlową (czyli spamem). Z tych względów będziemy podejmowali działania zmierzające do zmiany obecnego modelu - mówi mec. Agata Kowalska, Kancelaria Chabasiewicz Kowalska & Partnerzy.

 • ADR

Obszar ADR to w skrócie alternatywne, pozasądowe rozwiązywanie sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami. Od 10 stycznia 2017 r. zaczyna w Polsce obowiązywać ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Nowa polska regulacja prawna obejmuje także spory wynikające z transakcji internetowych i w tym zakresie uzupełnia regulacje unijne. Budowanie nowych, bardziej zautomatyzowanych sposobów rozwiązywania sporów wynikających z zakupów internetowych ma za zadanie wpływać na bezpieczeństwo konsumentów i tym samym zwiększać ilość transakcji transgranicznych. Istotą postępowania ADR jest proste, skuteczne, szybkie i tanie (dla obu stron) rozwiązanie konfliktu pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem - informuje  Robert Sowiński, Sowiński i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych i Doradcy Podatkowego sp. p.

 • Monitorowanie zmian związanych z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczna

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną jest niejako konstytucją dla branży ecommercowej, regulując podstawowe zasady i wymogi związane z aktywnością gospodarczą w internecie. Od lat mówi się o konieczności zmiany obowiązującej ustawy, tak z uwagi na błędy implementacyjne popełnione przez polskiego ustawodawcę, jak i konieczność dostosowania jej postępu technologicznego, zwłaszcza w zakresie wyłączeń odpowiedzialności i związanej z nimi procedury notice and takedown. Weryfikacja ustawy będzie również konieczna w związku z przeglądem dyrektywy 2002/58/WE i opracowaniem, uzupełniającego do ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, rozporządzenia e-privacy, które zastąpić ma dyrektywę 2002/58/WE. Rok 2017 również w tym zakresie powinien przynieść istotne rozstrzygnięcia o dużym znaczeniu dla branży – wskazuje mec. dr Dominik Lubasz, Lubasz i Wspólnicy – Kancelaria Radców Prawnych.

 • depapieryzacja i e-administracja

Depapieryzacja jest procesem nieuniknionym, który znacząco wpłynie na procesy biznesowe oraz usługi i działania administracji publicznej. Zmiana podejścia do dokumentów elektronicznych i rezygnacja z celulozy inspirowana była dotychczas głównie przez podmioty prywatne, jednak zważywszy na swoją efektywność odnalazła silnego sojusznika choćby w Komisji Europejskiej, która w horyzoncie 2020 chce znacząco rozszerzyć wykorzystywanie dokumentów elektronicznych. 1 lipca 2016 r. weszło w życie rozporządzenie eIDAS, a 8 września 2016 r. istotna nowelizacja Kodeksu cywilnego, które znacząco zmieniły stan prawny w Polsce. Obecnie często można zrezygnować z problematycznej formy pisemnej na rzecz wygodniejszych i efektywniejszych form zawierania umów, niestety bardzo mało osób zdaje sobie z tego sprawę. Istnieje silna potrzeba w zakresie propagowania możliwości zmian w procesach biznesowych e-przedsiębiorstw, szczególnie tych, które zawierają znaczącą liczbę umów, również z konsumentami. Celem działań związanych z e-administracją będzie m.in. angażowanie się we wspieranie i propagowanie rozwiązań proponowanych przez resort cyfryzacji, takich jak m.in. e-paragony - informuje prof. nadzw. dr hab. Dariusz Szostek, Szostek_Bar i Partnerzy Kancelaria Prawna

Tematy, które będą monitorowane w 2017 roku:

 • program Jednolitego Rynku Cyfrowego
 • cyberberbezpieczeństwo,
 • podpis biometryczny
 • e-podatki

Poszczególnymi zagadnieniami zajmują się koordynatorzy w ramach struktury legislacyjnej, którą prezentujemy Państwu poniżej.

 

 

 


Zapraszamy już dziś do wpisania w kalendarze terminów WYDARZEŃ CENTRALNYCH w 2017 roku związanych z legislacją:

 • 11.04.2017: Dzień dobry z e-Izbą – legislacyjne spotkanie: „Co będzie z działaniami marketingowymi w Internecie i ich automatyzacj w obliczu RODO.”
 • 16.05.2017: Dzień dobry z e-Izbą – legislacyjne spotkanie: „Praktyczne aspekty obsługi zwrotów w handlu internetowym. Doświadczenia po ponad 2 latach obowiązywania ustawy o prawach konsumenta.”
 • Spotkania Grupy e-Legislacja:
  • 15.02.2017 r. o godz. 12 - przedstawienie przez Koordynatorów "raportów otwarcia" w poszczególnych tematach.

  • 11.04.2017 r. o godzinie 14.

  • 08.06.2017 r. o godz. 12.

  • 04.09.2017 r. o godz. 12.

  • 06.11.2017 r. o godz. 12.

Zwiń «
05.01.2017

Izba Gospodarki Elektronicznej ogłasza konkurs na logo projektu POLSKA REGIONALNA GOSPODARKA CYFROWA

W odpowiedzi na zgłaszane potrzeby i oczekiwania lokalnego biznesu, organizacji oraz samorządów Izba Gospodarki Elektronicznej w roku 2017 wdraża strategię rozwoju lokalnego organizacji i aktywnej współpracy regionalnej. W pierwszym etapie działań, z uwagi na analizę potencjału oraz perspektyw rozwoju lokalnego, e-Izba w sposób szczególny swoje działania realizować będzie w województwie Śląskim, kilka inicjatyw odbędzie się także w województwach Małopolskim, Wielkopolskim oraz Podlaskim. Docelowo w kolejnych latach działania lokalne naturalnie obejmą wszystkie regiony Polski.

Więcej »

Flagową inicjatywą, w ramach uruchamianej od 1 stycznia 2017 roku nowej regionalnej strategii działań Izby Gospodarki Elektronicznej lokalnie, będzie projekt pod nazwą: Polska Regionalna Gospodarka Cyfrowa. Inicjatywa ta ma charakter edukacyjny oraz doradczy w ramach, której zrealizujemy liczne inicjatywy m.in. konferencje, szkolenia i warsztaty, a także doradztwo oraz wdrażanie strategii cyfryzacji dla lokalnych samorządów.

Z uwagi na rangę projektu Polska Regionalna Gospodarka Cyfrowa chcemy budować jego markę pod unikalną identyfikacją wizualną. W tym celu ogłaszamy konkurs na wykonanie projektu graficznego logotypu Polskiej Regionalnej Gospodarki Cyfrowej.

Logo będzie wykorzystywane na stronach internetowych oraz w serwisach społecznościowych, w materiałach reklamowych, we wszelkich dokumentach projektu, w materiałach szkoleniowych, w prezentacjach multimedialnych, na  wizytówkach, plakatach, ulotkach oraz innych materiałach promocyjnych.

Istotne jest zachowanie spójności lub bezpośrednie nawiązanie do identyfikacji wizualnej Izby Gospodarki Elektronicznej widocznej w prezentacji organizacji na stronie internetowej www.eizba.pl, a jednocześnie preferowany byłby element podkreślający aspekty regionalne i lokalne realizowanego projektu Polskiej Regionalnej Gospodarki Cyfrowej - komunikowanej także w mediach społecznościowych jako #PRGC.

W konkursie udział brać mogą wyłącznie  osoby fizyczne będące pracownikiem firm zrzeszonych w  Izbie Gospodarki Elektroncznej. Konkurs trwa do  30 stycznia 2017 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie i ZAPOZNANIA SIĘ Z REGULAMINEM.

Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę - weekend dla dwóch osób w górach z pełnym dostępem do luksusowej strefy SPA, która to nagroda została szczegółowo opisana w regulaminie konkursu. Fundatorem nagrody jest sponsor konkursu na logo projektu Polska Regionalna Gospodarka Cyfrowa - MazowszeMediSpa wyjątkowo malowniczo położone, komfortowe SPA znajdujące się w Ustroniu, w Beskidzie Śląskim. Zapraszamy na stronę internetową sponsora: www.MazowszeMediSpa.com .

Informacje na temat projektu Polska Regionalna Gospodarka Cyfrowa:

Polska Regionalna Gospodarka Cyfrowa to projekt o charakterze edukacyjnym oraz doradczym w ramach, którego realizowane będę poniższe inicjatywy:

l  cztery konferencje dedykowane dla lokalnego biznesu w województwie śląskim: Rybnik, Bielsko-Biała, Częstochowa, Katowice, a także trzy konferencje w pozostałych regionach: w Małopolsce, Wielkopolsce i w Podlaskim

l  projekty z zakresu edukacji cyfrowej dla dzieci i młodzieży oraz dla lokalnych Uniwersytetów Trzeciego Wieku,

l  dwie, ogólnopolskie konferencje tematyczne realizowane w czwartym kwartale 2017 roku na terenie województwa śląskiego pod nazwą “Cyfryzacja w Samorządzie 2018/2019” oraz “Cyfryzacja branży medycznej. Perspektywy rozwoju na lata 2018/2019”.

l  projekty w zakresie doradztwa oraz wdrażania strategii cyfryzacji dla lokalnych samorządów.

Główne cele projektu realizowanego przez cały 2017 rok w kilku regionach Polski to:

l  edukacja i podniesienie poziomu wiedzy oraz umiejętności praktycznych uczestników projektu w zakresie produktów, usług i zagadnień związanych z cyfryzacją, handlem elektronicznym oraz marketingiem internetowym

l  poprzez podnoszenie wiedzy i umiejętności wzrost konkurencyjności lokalnych przedsiębiorstw na konkurencyjnym rynku lokalnym, ogólnopolskim oraz międzynarodowym

l  podnoszenie kwalifikacji cyfrowych lokalnych liderów, przedstawicieli samorządów, organizacji biznesowych, organizacji studenckich

l  nawiązywanie dobrych lokalnych porozumień i relacji będących podstawą do wspólnej realizacji kolejnych projektów i inicjatyw w zakresie cyfryzacji, gospodarki elektronicznej oraz e-handlu.

l  wsparcie w zakresie cyfryzacji samorządowców oraz branży medycznej w ramach realizowanych ogólnopolskich konferencji z udziałem ekspertów z Polski i z zagranicy.

l  eksperckie wsparcie samorządów w zakresie przygotowania oraz opracowania e-strategii dla gmin, miast i powiatów będących podstawą cyfrowego rozwoju lokalnych społeczności, biznesu oraz organizacji

Realizacja i finansowanie projektu.
Projekty realizowane będą we współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami zrzeszonymi w Izbie Gospodarki Elektronicznej, lokalnymi organizacjami biznesowymi, samorządami oraz wyższymi uczelniami.

Inicjatywa finansowana jest ze środków uczestników projektu, sponsorów i partnerów poszczególnych wydarzeń lokalnych w ramach realizowanego projektu.

Harmonogram projektu Polska Regionalna Gospodarka Cyfrowa na rok 2017 znajduje się na stronie e-Izby. 

 

Zwiń «
04.01.2017

Internet Mall Polska w gronie firm zrzeszonych Izby Gospodarki Elektronicznej!

Mall.pl – firma będąca wiodącym podmiotem e-commerce w Europie Środkowo-Wschodniej i posiadająca w swojej ofercie ponad 90 000 produktów - dołączyła do grona członków Izby Gospodarki Elektronicznej. 

Więcej »

Misją e-Izby jest rozwój polskiej gospodarki cyfrowej poprzez współpracę, wymianę know-how, działania legislacyjne oraz silną i efektywną reprezentację wspólnych interesów w dialogu z instytucjami polskiej administracji rządowej, Unii Europejskiej oraz organizacjami pozarządowymi w kraju i na świecie. Internet Mall Polska już od 2000 roku działa w Polsce jako internetowa galeria handlowa będąca alternatywą dla tradycyjnego centrum handlowego, w której klient ma możliwość zrobienia komfortowych zakupów w dogodnym dla siebie czasie. Tylko w 2015 roku zrealizowała około 400 000 zamówień na kwotę osiągając ponad 40% wzrost w porównaniu z rokiem wcześniejszym. Poza Polską firma działa w Republice Czeskiej, na Słowacji, Węgrzech, w Słowenii oraz Chorwacji, a od 2008 roku jest częścią spółki holdingowej Netretail Holding.

- Dostrzegamy już od kilku lat potencjał i dobre prognozy dla segmentu e-commerce w Polsce. Liczymy, że nasza obecność w gronie członków Gospodarki Elektronicznej zjednoczy przedsiębiorców branży e-commerce, w której zamierzamy mieć coraz to silniejszą pozycję i tym samym pozwoli nam na jeszcze bardziej nowatorskie rozwiązania dla klientów. Nie bez znaczenia będzie dla nas także wymiana doświadczeń z pozostałymi członkami e-Izby oraz przedstawicielami instytucji z nią współpracujących. Myślę również, że nasze międzynarodowe doświadczenie może stać się inspiracją do dalszych działań dla jej podmiotów – mówi Vit Endler, Prezes Zarządu Internet Mall Polska.

W związku z członkostwem w e-Izbie firma planuje aktywny udział w realizacji planów Izby i zapowiada współpracę przy działaniach legislacyjnych e-Izby, przy opracowywaniu poradników oraz raportów e-commerce, aktywizację  w grupach merytorycznych, wsparcie akcji „Kupuję w internecie”,  „Rabatowy poniedziałek”,  jak i przeprowadzanie szkoleń i warsztatów w ramach Szkoły Gospodarki Cyfrowej. Mall. Pl zapowiedział również aktywne wsparcie przy Forum Gospodarki Cyfrowej planowane na listopad br.

- Bardzo się cieszymy z dołączenia do Izby Gospodarki Elektronicznej. Od kilkunastu już lat jesteśmy członkiem rynku e-commerce i chętnie podzielimy się zdobytą przez ten czas wiedzą, aby współtworzyć opracowywane przez eCommerce Polska standardy jakościowe tych usług – dodaje V. Endler.

O Mall.pl
Mall.pl to galeria handlowa online z wyjątkowo dużym i szerokim asortymentem produktów - 90 000 w 16 kategoriach tematycznych. Zdobył w 2016 roku tytuł wicelidera w kategorii Megasklepy niezależnego rankingu konsumenckiego Opineo.pl oraz jest laureatem rankingu Najlepszy sklep internetowy 2015 Money.pl, rankingu Wiarygodne opinie Okazje.info. i Zaufane opinie Ceneo.pl w tym samym roku.

Zwiń «
03.01.2017

“Płatności cyfrowe 2016” - nowy raport Izby Gospodarki Elektronicznej

Raport "Płatności cyfrowe 2016" jest kompleksowym spojrzeniem z punktu widzenia konsumentów na temat elektronicznych płatności, co może być bardzo istotne dla podmiotów świadczących usługi na tym rynku, w szczególności akceptantów płatności oraz instytucji finansowych, w tym banków. Raport powstał na podstawie pierwszego - tak kompleksowego badania płatności cyfrowych w Polsce - wykonanego przy współpracy z Mobile Institute oraz GoMobi.pl. Partnerami raportu jest Narodowy Bank Polski i Visa. Patronat nad raportem objęła Polska Organizacja Niebankowych Instytucji Płatności.

Więcej »

Płatności cyfrowe są szybko adaptowane przez rynek. Rośnie liczba smart konsumentów, którzy korzystają z dobrodziejstw technologii nie tylko do realizacji zakupów, ale także do dokonania za nie płatności. Polacy są otwarci na innowacje w obszarze płatności, a to z kolei oznacza, że dostawcy produktów i usług finansowych oraz transakcyjnych muszą dziś, bardziej niż kiedykolwiek, myśleć cyfrowo - mówi Patrycja Sass - Staniszewska, prezes zarządu, Izba Gospodarki Elektronicznej.

Raport potwierdza, że Polacy z płatności cyfrowych korzystają coraz chętniej - aż 46 proc. ankietowanych zadeklarowało, że dokonuje płatności elektronicznych. Najpopularniejszym produktem finansowym i transakcyjnym używanym przez Polaków jest internetowe konto bankowe. Wskazało na nie 36 proc. respondentów. Drugim najpopularniejszym produktem finansowym z wynikiem 35 proc. jest karta płatnicza. Konta typu PayU bądź PayPal wykorzystuje w realizacji płatności 29 proc. osób. 1/5 ankietowanych w raporcie „Płatności cyfrowe  2016” wskazało na aplikację mobilną w stylu BLIK, IKO, PeoPay.          

Adam Tochmański, dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego NBP mówi: dzisiejszy konsument poszukuje rozwiązań praktycznych, także w dziedzinie dokonywania płatności. Robiąc zakupy w polskich lub zagranicznych sklepach internetowych, preferuje on płatności szybkie i wygodne w użyciu. Dla większości polskich internautów szybkość i wygoda oznacza korzystanie z coraz bogatszej oferty, a przy tym coraz bardziej nowoczesnych elektronicznych form płatności. Rozwojowi płatności cyfrowych sprzyjają: istniejące w Polsce otoczenie regulacyjne oraz zwiększający się poziom innowacyjności i zakres dostępności infrastruktury płatniczej. Badanie pokazuje, że polscy internauci cenią wysoko również pewność otrzymania zakupów, na co wskazuje nadal stosunkowo wysoki udział płatności gotówkowych przy odbiorze zakupionych produktów. Rozwój bezgotówkowych form płacenia za zakupy internetowe zapewniających bezpieczeństwo płatnika zarówno w przypadku płatności realizowanej w momencie zakupu, jak i przy odbiorze produktu, będzie sprzyjał zmniejszaniu udziału płatności gotówkowych w e-commerce i m-commerce.                                                         

Na łamach raportu prezentujemy obecne podejście Polaków do płatności cyfrowych, których rozwój nie oznacza, że przestajemy płacić gotówką, ale wskazuje, że mamy do czynienia ze zjawiskiem płatności omnichannel. Warto zauważyć, że jest to zgodne ze stylem zakupowym współczesnego konsumenta, który jest klientem wielokanałowym. Z opracowania dowiesz się m.in. z jakich produktów finansowych i transakcyjnych korzystają e-konsumenci, ile razy w ostatnich 6 miesiącach dokonali płatności elektronicznych, jakie są przyczyny wykorzystywania gotówki do płatności za zakupy w internecie, jakie formy płatności online i mobile preferują Polacy. Raport zawiera również rozdział, w którym zaprezentowano, co Polacy sądzą o wycofaniu gotówki z obiegu.                                                    

Raport jest dostępny tutaj.    

o badaniu:                                                                                         

Raport „Płatności cyfrowe 2016” powstał na podstawie badania rynkowego zrealizowanego przez agencję badawczą Mobile Institute metodą CAWI (Computer-Assisted Web Interview) przy pomocy elektronicznych ankiet responsywnych emitowanych na stronach WWW oraz w wysyłce mailowej.               Dane zbierane były w dniach 24 listopada - 3 grudnia 2016 r. Zebrano opinie 2051 internautów. 

Zwiń «
02.01.2017

V Międzynarodowy Kongres Płatności Bezgotówkowych – „Nowy ład bezgotówkowy. 50 lat kart płatniczych w Polsce” pod patronatem e-Izby. Wydarzenie odbędzie się 21-22 marca 2017 roku w warszawskim hotelu Sheraton.

Kongres jest miejscem spotkań przedstawicieli nauki, administracji publicznej i biznesu. Miejscem dyskusji i poznawania opinii wszystkich grup uczestniczących w rynku płatności bezgotówkowych. Poprzednie edycje Kongresu spotkały się z doskonałym przyjęciem uczestników – zwracających uwagę na interesujące prezentacje, wciągające debaty i możliwość spotkania tak szerokiej reprezentacji branży.

Więcej »

kongres 1150x150- bannerekjpg.jpg

Jednym z punktów Kongresu, będzie uroczystość wręczenia eDukatów 2017 w sześciu kategoriach:

 • nowy produkt zmieniający rynek płatności bezgotówkowych
 • osobowość roku świata bezgotówkowego
 • firma roku świata bezgotówkowego
 • wydarzenie roku świata bezgotówkowego
 • najciekawsze opracowanie naukowe na temat płatności bezgotówkowych
 • najciekawszy start-up z obszaru płatności bezgotówkowych ostatnich 12 miesięcy

Zgłaszać może każdy – również swoją kandydaturę, swojej firmy, swoich produktów. Propozycje należy przysłać do 10 lutego 2017 roku na adres: biuro@frob.pl . Zgłoszenie musi zawierać: o kategorię, do której zgłaszana jest kandydatura, o informację na temat kandydata do nagrody (osoba, firma, produkt, opracowanie, wydarzenie), o uzasadnienie, dlaczego kandydat powinien zostać doceniony przez Kapitułę nagrody.

Zapraszamy wszystkich do zgłaszania swoich kandydatur. O laureatach nagród z roku 2016 możecie przeczytać tutaj http://frob.pl/branzowe-nagrody- edaukat- rozdane/

Szczegółowy program Kongresu, sylwetki prelegentów i regulamin eDukata dostępne są na stronie www.kongresplatnosci.pl

21 i 22 marca 2017 roku to ważne dni w kalendarzu biznesowym! Warto zarezerwować ten termin już dziś!

Zwiń «
02.01.2017

Styczniowy Rabatowy Poniedziałek e-Izby!

Prezentujemy oferty Członków i Partnerów e-Izby w ramach ‘Styczniowego Rabatowego Poniedziałku’. ‘Rabatowy Poniedziałek’ to projekt, który powstał z myślą o rozwijaniu współpracy biznesowej pomiędzy firmami zrzeszonymi w  Izbie Gospodarki Elektronicznej. Projekt polega na wzajemnym udzielaniu zniżek na usługi i produkty przez Członków i Partnerów e-Izby. W ten sposób budujemy ekosystem branżowy w ramach e-Izby.
Oferty ‘Rabatowego Poniedziałku’ są przesyłane w pierwszy poniedziałek każdego miesiąca drogą mailową do firm zrzeszonych w e-Izbie. O projekcie komunikujemy również na stronie internetowej e-Izby, w newsletterach wewnętrznych oraz w mediach społecznościowych. Oferty e-usług oraz rozwiązań IT dla e-commerce wysyłamy dedykowanym mailingiem do sprzedawców detalicznych oraz platform e-commerce. Zniżka udzielana jest wyłącznie Członkom i Partnerom e-Izby.

Więcej »

OFERTY SKLEPÓW INTERNETOWYCH:

AJ PRODUKTY
Wyposażenie biura, przemysłu i magazynu, 10% rabatu na cały asortyment przy zakupach powyżej 5000. Kod rabatowy: Pon10 ważny raz na klienta, przy zamówieniu online do końca stycznia 2017.

Kontakt:
Błażej Buraczewski
Mail: blazej.buraczewski@ajprodukty.pl
Tel: +48 887 889 881
www.ajprodukty.pl

Superkoszyk.pl
Dla Członków i Partnerów e-Izby mamy kod na darmową dostawę – SKEIZBA2017
Superkoszyk.pl – największa drogeria internetowa. Posiadamy ponad 10 000 produktów zkategorii kosmetyki i środki czystości, chemia domowa. Sprzedajemy wyłącznie produkty,które mamy w magazynie, więc towar wyślemy do Ciebie jeszcze tego samego dnia jeśli zamówienie złożysz do godziny 13.00.

Kontakt:
Iza Sobolewska
Mail: isobolewska@superkoszyk.pl
Tel: +48 607 979 724
www.superkoszyk.pl

USŁUGI ORAZ ROZWIĄZANIA IT DLA E-COMMERCE:

Bluerank

20% rabatu na wszystkie usługi Bluerank dla nowych Klientów! Rabat jest udzielany na wszystkie usługi realizowane w pierwszym miesiącu współpracy i jest dostępny dla nowych Klientów, którzy przy zapytaniu ofertowym przesłanym do nas do końca stycznia 2017 powołają się na hasło „E-commerce Polska”. Rabat nie obejmuje kosztów mediowych i kosztów licencji. Bluerank to biznesowy partner największych firm w Polsce i na świecie, dostarczający usługi marketingu w wyszukiwarkach internetowych (SEM) oraz Digital Analytics. Jedyna polska agencja nagrodzona przez światowych ekspertów w konkursie European Search Awards.

Kontakt:
Maciej Antczak
Mail: m.antczak@bluerank.pl
Tel: +48 536 520 527
www.bluerank.pl

GetResponse
Platforma online marketingowa GetResponse oferuje:

 • 25% zniżki na cały okres korzystania z konta dla wszystkich wariantów w pakietach Email, Pro i Max. Wejdź na stronę: www.getresponse.pl/go i wpisz kod EIZBA2017. Kod ważny w dniach 02.01.2017- 28.02.2017 r.
 • 10% zniżki na czas trwania umowy dla wszystkich planów Enterprise w ramach umów długoterminowych (12/24 m-ce z płatnością z góry lub miesięczną). Skontaktuj się z Działem Sprzedaży.

Kontakt:
Dział sprzedaży GetResponse
Mail: sprzedaz@getresponse.pl
www:www.getresponse.pl

Optivo
Jeżeli szukasz platformy wielokanałowej, która umożliwi Ci w prosty sposób budowanie w pełni spersonalizowanych, responsywnych wiadomości, automatyczne tworzenie i aktualizowanie grup klientów, wizualnie projektowanie kampanii Marketing Automation, wysyłkę E-maili, SMSów, FAXów, czy wiadomości PUSH, napisz lub zadzwoń! Nasi pracownicy to także zespół ekspertów, którzy zapewnią Ci kompleksową realizację kampanii marketingowych. Opracujemy dla Ciebie strategię komunikacji, dobierzemy odpowiednie kanały, przygotujemy kreację, zrealizujemy kampanię, sporządzimy raporty i przedstawimy zakres działań, które zmaksymalizują efektywność prowadzonych przez Ciebie kampanii. Dla Członków i Partnerów e-Izby mamy specjalną ofertę!

Kontakt:
Michał Jagielski
Mail: m.jagielski@optivo.pl
Tel: +48 795 145 412
www.optivo.pl

Semahead, Agencja SEM Grupy Interia.pl
Dla wszystkich, którzy w styczniu zgłoszą się do nas z hasłem #TyleDoOdkrycia, przygotowaliśmy specjalną ofertę - 3 miesięczny abonament analityczny z rabatem 40% oraz pierwszy miesiąc obsługi SEO gratis! Skuteczne SEO oraz analityka internetowa to fundamenty działań online – pomożemy Ci o nie zadbać. Dodatkowo tylko do 15 stycznia zapraszamy do skorzystania z rabatu 20% na szkolenia Google Analytics, SEO, AdWords i DoubleClick.
Sprawdź, jak działamy:http://semahead.pl/jak-pracujemy.

Kontakt:
Kornel Dulęba
Mail: Kornel.Duleba@firma.interia.pl
Tel: +48 500 160 622
www.semahead.pl

USŁUGI PARTNERÓW e-Izby:

Kancelaria Porębski i Wspólnicy
Zapraszamy na bezpłatne konsultacje z zakresu:

 • kształtowania umów spółek,
 • kształtowania umów wspólników,
 • zawierania umów inwestycyjnych,
 • sprzedaży udziałów, akcji lub przedsiębiorstwa spółki.

Doradzimy jak się przygotować, jakie mechanizmy i rozwiązania zastosować, jak negocjować.

Kontakt:
Olgierd Porębski
Mail: olgierd.porebski@kancelariaporebski.pl
Tel: +48 604 511 603
www.lex-ventures.pl

Zwiń «